Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

De huidige crisis in Syrië duurt nu al zeven jaar. Talloze mensen hebben hun woonplaats en land moeten ontvluchten vanwege de oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd hebben gemist en zware trauma’s moeten verwerken.

In Libanon zijn op dit moment naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen, van wie bijna de helft kinderen. Op drie plaatsen in het grensgebied met Syrië zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn!

Het project

Het project ‘Kindvriendelijke plaatsen’ startte in 2014. De plekken worden opgezet samen met lokale kerken. Op deze plekken komen dagelijks zo’n zestig tot tachtig kinderen in de leeftijd van drie tot veertien jaar bij elkaar om kind te mogen zijn, te spelen en te leren.

Circa de helft van de vluchtelingenkinderen gaat naar een Libanese school, maar wordt daarbij geconfronteerd met een taalbarrière: in Libanon is de voertaal op de scholen vaak Frans of Engels. Dit leidt tot schooluitval en (nog meer) leerachterstand. Daarom besteedt het project inmiddels ook aandacht aan taallessen. Daarnaast zijn er kinderen die zo veel schooljaren hebben gemist, dat ze nog helemaal niet kunnen lezen en schrijven. Voor hen zijn er lessen Arabisch.

Verder wordt onder meer met behulp van poppenspel, drama, spelletjes en tekenen gewerkt aan traumaverwerking. Ook krijgen de kinderen voorlichting over hygiëne en ontvangen ze maandelijks een pakketje met toiletartikelen. Tevens is er elke maand een gezamenlijke warme maaltijd, waar ook de ouders voor worden uitgenodigd.

Taslim praat weer

Syrie Kindvriendelijke plaatsen2Cedra woont met haar man en kinderen nu al vier jaar in het noorden van Libanon. “Voor de oorlog hadden we een goed leven in Syrië. Mijn zonen Taslim en Rahaf hebben door de oorlog en het vluchten verschillende schooljaren gemist. Twee jaar geleden hoorde ik via een Libanese kerk over het programma ‘kindvriendelijke plekken’ en sindsdien gaan zij daarnaartoe. Als gevolg van de oorlog praatte Taslim een aantal jaren helemaal niet meer. Maar tijdens de traumaverwerkingslessen leert hij zichzelf hierover te uiten en gaat het beter met hem. Ik zie dat mijn kinderen weer opbloeien!”

Financiering van dit project

De projectgelden worden gebruikt onder meer voor het trainen van goede coördinatoren die in staat zijn om met hulp van vrijwilligers de ‘kindvriendelijke plaatsen’ op te zetten en begeleiden. We hopen dit project in 2018 met een bedrag van € 7500,- te kunnen ondersteunen.

U kunt hier een Powerpoint-presentatie van dit project downloaden

Dit project is een project dat we samen met de Europese Baptisten Federatie en de Libanese Baptisten doen (zie ook www.lsesd.org).

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024