Sierra Leone - Vrouwenwerk

Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven voor het werk van Aisha Oosterloo in Sierra Leone. Ondanks dat Hans en zij eind 2015 met pensioen gingen, willen we het vrouwenwerk van de Baptisten Conventie van Sierra Leone blijven ondersteunen.

(foto: 3 generaties voorzitters van de trotse Vrouwenvereniging van de Baptisten Conventie van Sierra Leone)

Er is eind 2015 en begin 2016 hard gewerkt aan de oplevering van een weduwenhuis in Lunsar om kwetsbare vrouwen op te vangen. In 2016 kreeg het Weduwenhuis ook nog eens zonnepanelen – een afscheidscadeau voor Hans en Aisha, om hen te bedanken voor hun jarenlange inzet.

Bakkerijproject

In het verlengde van het weduwenhuis ontwikkelt de Baptisten Conventie kleinschalige programma’s waarin kwetsbare vrouwen leren om zelf in hun inkomsten te voorzien. Afgelopen jaar is in dat kader gestart met een bakkerijproject. De vrouwen die hierbij betrokken zijn, hebben zich tot doel gesteld om brood van hoge kwaliteit te bakken en te verkopen in hun omgeving. De verkoop zelf wordt deels door andere gemeenteleden gedaan, die daar op hun beurt commissie over ontvangen. Op die manier betekent het bakkerijproject voor een nog grotere groep mensen een aanvulling op hun inkomsten. Als Unie hebben we dit project ondersteund met de constructie van een oven.

SierraLeone Vrouwenwerk

Een eigen inkomen

Het is de bedoeling dat als dit project goed loopt, de Baptisten Conventie weer andere groepen vrouwen gaat helpen om een dergelijk project te starten. Te denken valt aan kleding naaien of het verbouwen van groenten voor de verkoop. Het op die manier verdienen van een eigen inkomen betekent een groot verschil voor weduwen en andere vrouwen die in hun eigen onderhoud moeten voorzien.

Zo blijven we bouwen aan onze relatie met Sierra Leone.

Giften
We willen dit project voor een periode van drie jaar steunen met zo’n € 3000,- per jaar. Het wordt besteed aan het opstarten van nieuwe inkomen genererende programma’s onder kwetsbare vrouwen.

 Afbeelding1Voor de projecten in Sierra Leone werken we via de European Baptist Mission International.

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024