Sierra Leone - Theologische opleiding

Goed opgeleide voorgangers zijn een noodzaak voor elk kerkgenootschap. Dat besef leeft ook bij de Baptisten Conventie in Sierra Leone (BCSL). Voorgangers zijn vaak niet alleen theologen, maar ook leraren, counselors, ontwikkelingswerkers en bemiddelaars in conflicten. 

Ze prediken het woord van God en hebben een belangrijke maatschappelijke rol als vertegenwoordigers van de kerk. Ze zijn hard nodig in Afrika.

Bijbelscholen en seminarium

Daarom investeert de Baptisten Conventie in Bijbelscholen en in een theologisch seminarium in Jui (TECT). Studenten en pastors kunnen daar hun bachelordiploma halen, en andere vormen van diploma’s en certificaten. Studenten die zich verder willen bekwamen in de theologie wijken uit naar Nigeria, om daar verder te studeren voor een masterdiploma.

Eén van de studenten die dat deed is Joseph Fornah. Gesteund door Nederlandse giftgevers, behaalde hij zijn masterdiploma; Joseph is nu de president van de Baptisten Conventie.

SierraLeone Theologische opleiding4

Financiering van dit project

De BCSL zou in de komende jaren graag nog enkele voorganger de mogelijkheid willen bieden om een masterdiploma te halen. Het is echter een kostbare aangelegenheid. Wij willen de BCSL daarin graag ondersteunen, om één of twee mensen met grote potentie de mogelijkheid te geven verder te studeren. Daarvoor is per student ongeveer een bedrag van € 3000,- nodig.

 Afbeelding1Voor de projecten in Sierra Leone werken we via de European Baptist Mission International.

Projecten van Hoop 2019

De Unie van Baptistengemeenten en ABC gemeenten hebben gezamenlijk twaalf projecten van hoop verzameld. Projecten van gemeentestichting ver weg en dichtbij, projecten van praktische hulp op plekken waar de nood hoog is. Projecten binnen onze wereldwijde Baptisten- en CAMA-families, ondersteund door partnerorganisaties die in dat netwerk werkzaam zijn. 

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL14 TRIO 0391 0156 13 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project, of op bankrekening NL40 INGB 0004 3810 81 t.n.v. ABC Gemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terechtkomt. Van de giften wordt een klein percentage gebruikt voor de bekostiging van de fondswerving.

Elke maand brengen we één project extra onder uw aandacht brengen, als 'project van de maand' via o.a. de nieuwsbrief. Er is ook een eenvoudig collecterooster beschikbaar voor gemeenten die elke maand meedoen. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen. We hopen dat u betrokken wilt raken!

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024