Regio Noord

regiocoordinatoren noordenGemeenten in het Noorden hebben ons hart, hier liggen onze roots en bijna de helft van de gemeenten ligt in Friesland, Groningen en Drenthe.  Dat doen we doen met een team van twee regiocoördinatoren. Deze regiocoördinatoren hebben contact met gemeenten, nemen actief deel aan de verschillende regionale netwerken en helpen deze gemeenten bij specifieke vragen door ze te verbinden aan de juiste mensen van de Unie en ABC. 

De regiocoördinator legt contact met gemeenten en voorgangers en is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. De regiocoördinatoren verbinden gemeenten met het bredere Unie en ABCnetwerk als het gaat om vragen rond interim-voorgangerschap, mediation, trainingen, diaconaat, jongerenwerk, langduriger trajecten etc. 

Michiel de Nooijer en Peter Koobs zijn de regiocoordinatoren in het Noorden. 

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024