Theologische Vorming

Baptisten Seminarium

"Groeien in toegewijde aarde"

Welkom bij het Baptisten Seminarium!

Leuk dat je ons gevonden hebt! Als Baptisten Seminarium houden we ons bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Voor ons zijn dit kernwoorden die passen bij theologische vorming. We bieden verschillende studiemogelijkheden aan: je kunt een opleiding aan diverse HBO- of WO-instellingen volgen, maar je kunt ook de sprekersroute volgen, die interessant is voor mensen die niet zozeer voorganger willen worden, maar wel regelmatig voorgaan in diensten. Ook denken we graag mee in trajecten op maat.

Studeren in een gemeenschap

Als seminarium vinden we het belangrijk om het geleerde geloof te verbinden aan het geleefde geloof. Een studie aan het seminarium daagt je daarom ook uit om niet alleen over God na te denken, maar ook met Hem en anderen daarover in gesprek te zijn. Tijdens gesprekken over je studievoortgang zullen we daarom ook met elkaar spreken over je ontwikkelingen als discipel van Jezus en met elkaar bidden. Wanneer we als baptisten stellen dat geloven geen zaak is van het individu, geldt dat evenzo voor een theologiestudie. Je treft op dit gedeelte van onze website o.a. informatie aan over onze routes, docenten, studiematerialen, onderzoek en publicaties. Desondanks kan het gebeuren dat je iets niet kunt vinden wat je wel wilt weten. Neem in dat geval contact met ons op, dan staan we je zo snel mogelijk te woord!

Routes

Baptistenvoorganger Maurits Luth bevestigde PKN-ambtsdragers op historische locatie.

Verandering van voorgangers doet gemeenteleden eten. Week na week naar dezelfde predikant luisteren doet niemand écht goed. Immers, we leren als mensen veel van de/het totaal ándere. “Kanselruil” is daarbij het toch al wat ouderwetse toverwoord, terwijl wij vandaag de dag met gemak online kunnen kiezen om wie dan ook maar te beluisteren.

Desalniettemin zit er kracht in een concrete, lokale voorgangers-ruil, in het bijzonder als het gaat om de herkenning en erkenning tussen verschillende kerkverbanden. Tussen christelijk gereformeerden en vrijgemaakten, tussen PKN-ers en baptisten. Nog meer bijzonder wordt het als die “andere voorganger” nóg meer “mag” dan alleen preken. Dan kan er zelfs sprake zijn van een stuk genezing van oude wonden, van 177-jaar oude wonden. Zoals onlangs in Gasselternijveen. Daar gebeurde méér.

In 1842, dat is 177 jaar geleden, weigerde de toenmalige hervormde dorpsdominee van Gasselternijveen, Elias Feisser, om een ambtsdrager te bevestigen omdat de voorgestelde kandidaat in zijn ogen niet geestelijk genoeg was. Het was de aanvang van zijn ruim twee jaar durend conflict met de kerkenraad dat - via ingegooide pastorie-ruiten en nog meer onenigheid over het kerkgebouw, kinderdoop en avondmaal - zou leidden tot zijn afzetting op nieuwjaarsdag 1844. Feissers gedachten over een heilige gemeente van Christus stimuleerden zijn overweging om af te stappen van de kinderdoop en een gemeente te vormen van “gedoopte christenen.” Zo werd hij daar in de veenvaart op 15 mei 1845, met zes andere gelovige volwassenen, gedoopt door onderdompeling. Daarmee was de eerste baptistengemeente van Nederland een feit. Misschien mooi voor die baptisten, maar minder mooi voor de herder-loze hervormde heiligen in Gasselternijveen.

Doordat de Protestantse Gemeente van Gasselternijveen vorig jaar vacant werd, moest de preekvoorziener naarstig op zoek naar andere voorgangers die daar het Woord wilde brengen. Uit de nood geboren en op goed gerucht werd ook Maurits Luth, baptistenpredikant in de naburige dorpen 2e Exloërmond en Valthermond, gevraagd om tijdens de startzondag voor te gaan. Daar ging hij van harte op in.

Echter, de protestantse kerkenraad zag aankomen dat er nieuwe ambtsdragers bevestigd moesten worden tijdens deze startzondag. De vraag doemde zich op: mág een baptistenpredikant PKN-ambtsdragers bevestigen? En wie zegt dat dat niet zou mogen? En zou híj dat wel willen? Moet er een “eigen” PKN-voorganger komen? Of de bevestiging uitstellen?

Geconfronteerd met de directe aanleiding van de lokale historische kerkbreuk - een nog nét niet ontpopte baptistenpredikant die destijds weigerde een ambtsdrager te bevestigen - kwam er al snel een antwoord op de vraag of dit nu wel mocht.

Het mocht mísschien niet, maar het móést wel. Na 177 jaar werd het tijd om een pósitieve geschiedenis te gaan schrijven, besloot de protestantse kerkenraad samen met de baptistenvoorganger. Om elkaar te aanvaarden zoals Christus ons aanvaard heeft. Daarmee gaf de startzondag van 2019 een échte nieuwe start: na 177 jaar zijn er tóch Gasselternijveense ambtsdragers bevestigd door een baptisten-voorganger in de hervormde kerk. Een teken van genezing op een 177 jaar oude wond in het lichaam van Christus.

V.l.n.r. PKN-preses Jan Veldman, baptisten-predikant Maurits Luth, PKN-scriba Johan Bloupot, na de bevestiging van de ambtsdragers in de hervormde kerk van Gasselternijveen.

Docenten

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024