Theologische Vorming

Baptisten Seminarium

"Groeien in toegewijde aarde"

Welkom bij het Baptisten Seminarium!

Leuk dat je ons gevonden hebt! Als Baptisten Seminarium houden we ons bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Voor ons zijn dit kernwoorden die passen bij theologische vorming. We bieden verschillende studiemogelijkheden aan: je kunt een opleiding aan diverse HBO- of WO-instellingen volgen, maar je kunt ook de sprekersroute volgen, die interessant is voor mensen die niet zozeer voorganger willen worden, maar wel regelmatig voorgaan in diensten. Ook denken we graag mee in trajecten op maat.

Studeren in een gemeenschap

Als seminarium vinden we het belangrijk om het geleerde geloof te verbinden aan het geleefde geloof. Een studie aan het seminarium daagt je daarom ook uit om niet alleen over God na te denken, maar ook met Hem en anderen daarover in gesprek te zijn. Tijdens gesprekken over je studievoortgang zullen we daarom ook met elkaar spreken over je ontwikkelingen als discipel van Jezus en met elkaar bidden. Wanneer we als baptisten stellen dat geloven geen zaak is van het individu, geldt dat evenzo voor een theologiestudie. Je treft op dit gedeelte van onze website o.a. informatie aan over onze routes, docenten, studiematerialen, onderzoek en publicaties. Desondanks kan het gebeuren dat je iets niet kunt vinden wat je wel wilt weten. Neem in dat geval contact met ons op, dan staan we je zo snel mogelijk te woord!

Routes

Theologiestudente Jubar uit Myanmar studeert in het kader van het programma Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit drie maanden in Amsterdam. Verschillende Unie-gemeenten maken dit mede mogelijk. 

In totaal veertien studenten zijn in september begonnen aan het Breuken en Bruggen-programma, waarbij theologiestudenten uit ontwikkelingslanden drie maanden aan de VU in Amsterdam komen studeren. Als Unie en Baptisten Seminarium ondersteunen en begeleiden we jaarlijks één van deze studenten.

Lees hier meer over onze betrokkenheid bij het programma.

Het programma Breuken en Bruggen (Bridging Gaps) is verbonden is aan het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie (FRT VU/PThU). De studenten komen uit verschillende christelijke tradities – van pinkster tot Grieks-katholiek tot gereformeerd – en uit verschillende landen, namelijk uit Nigeria, Egypte, Malawi, Zuid-Afrika, Brazilië, Ecuador, Indonesië, Myanmar, India, Pakistan en Oekraïne.

19 10 Breuken en Bruggen 2019 2

Tot en met november zullen de studenten samen met Nederlandse studenten colleges volgen aan de PThU en de VU, onder supervisie van een begeleider vanuit PThU/VU werken aan een individueel onderzoek en door zogenaamde ‘exposure visits’ kennismaken met de Nederlandse maatschappij en kerk. 

Zo gaat het in ‘Bridging Gaps’ over drie bruggen:

  • Een brug tussen de culturen van de studenten onderling en de Nederlandse cultuur
  • Een brug tussen de academische wereld van de studenten en die aan de PThU en VU
  • Een brug tussen universiteit en maatschappij

Het programma richt zich op theologie die van meerwaarde is voor maatschappij en kerk. Theologie die bijdraagt aan een menswaardig leven voor iedereen. Op deze manier is het een doorvertaling van waar de Faculteit voor Religie en Theologie en de Protestantse Theologische Universiteit voor staan.

Het programma wordt mogelijk gemaakt door een brede alliantie van maatschappelijke en academische partners: Kerk in Actie, de VUvereniging, de Gereformeerde Zendingsbond, het Baptisten Seminarium, het Sormanifonds, de Stichting Catharina Halkes Fonds, het Luthers Genootschap en het Erasmusprogramma.

Lees hier meer over onze betrokkenheid bij het programma. 

Docenten

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024