Theologische Vorming

Baptisten Seminarium

"Groeien in toegewijde aarde"

TV coronacrisis 1

Welkom bij het Baptisten Seminarium!

Leuk dat je ons gevonden hebt! Als Baptisten Seminarium houden we ons bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Voor ons zijn dit kernwoorden die passen bij theologische vorming. We bieden verschillende studiemogelijkheden aan: je kunt een opleiding aan diverse HBO- of WO-instellingen volgen, maar je kunt ook de sprekersroute volgen, die interessant is voor mensen die niet zozeer voorganger willen worden, maar wel regelmatig voorgaan in diensten. Ook denken we graag mee in trajecten op maat.

Studeren in een gemeenschap

Als seminarium vinden we het belangrijk om het geleerde geloof te verbinden aan het geleefde geloof. Een studie aan het seminarium daagt je daarom ook uit om niet alleen over God na te denken, maar ook met Hem en anderen daarover in gesprek te zijn. Tijdens gesprekken over je studievoortgang zullen we daarom ook met elkaar spreken over je ontwikkelingen als discipel van Jezus en met elkaar bidden. Wanneer we als baptisten stellen dat geloven geen zaak is van het individu, geldt dat evenzo voor een theologiestudie. Je treft op dit gedeelte van onze website o.a. informatie aan over onze routes, docenten, studiematerialen, onderzoek en publicaties. Desondanks kan het gebeuren dat je iets niet kunt vinden wat je wel wilt weten. Neem in dat geval contact met ons op, dan staan we je zo snel mogelijk te woord!

Routes

Daniël Drost, docent aan het Baptisten Seminarium, is op 12 november cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Onder belangstelling van familie, vrienden, collega’s en anderen verdedigde hij met verve zijn proefschrift met de titel ‘Diaspora as Mission: John Howard Yoder, Jeremiah 29 and the Shape and Mission of the Church’.

“De tijd waarin we leven wordt regelmatig post-Christendom genoemd”, zei Drost in zijn inleiding. “De kerk wordt kleiner, minder invloedrijk en minder vanzelfsprekend in de Westerse cultuur. Sommigen zien dit vooral als een verlies. Anderen, zoals de Amerikaanse theoloog John Howard Yoder, zien dat anders. Yoder gebruikt de brief van Jeremia aan de ballingen in Babel (Jeremia 29) om te beschrijven hoe Gods volk, zowel jodendom als kerk, geroepen is om in de verstrooiing te leven. De sociale vorm die deze verstrooide gemeenschappen hebben functioneert als goed nieuws voor de maatschappij waar ze deel van uit maken. Dat is Yoders overtuiging. Ik heb onderzocht of dit theologisch gezien klopt en hoe dit er in de praktijk uit kan zien.”

19 11 Promotie Daniel Drost 2

Theologische vragen

Drost deed daarvoor theologisch onderzoek en stelde theologische vragen aan Yoders visie op kerk-zijn. Daarnaast onderzocht hij drie groepen en kerkjes die vanuit Yoders perspectief werken. Hij concludeerde onder meer “dat het hoog idealistische gehalte van Yoders visie op de kerk leidt tot allerlei grenzeloosheid, regelmatig resulterend in moeheid, burn-out en ontmoediging. Die grenzeloosheid is ook te zien in Yoders eigen leven, waarin hij vrouwen misbruikte vanuit het idee dat we in een nieuwe eschatologische tijd leven.” Een ander kritiekpunt is dat het idealisme en de gedrevenheid er gemakkelijk toe leiden dat kritische bevraging van die idealen of van de praktijk in de taboesfeer terechtkomt.

Positieve bevindingen

Er waren ook positieve bevindingen: “Deze vorm van kerk-zijn sluit nauw aan bij waar de kerk in West-Europa nu is, en moedigt aan om constructief in gesprek te gaan over basale vragen als: wat betekent het om kerk te zijn? En: wat kan de kerk bijdragen aan de samenleving?”

Kortom, concludeerde Drost, het is op zich een behulpzame visie om de kerk te zien als een beweging die als goed nieuws uitgestrooid wordt in de maatschappij, in plaats van nostalgisch te verlangen naar een herkerstening van onze cultuur. “Dat vraagt om hoop en idealen, maar ook de openheid om deze idealen te bevragen.”

19 11 Promotie Daniel Drost 3

Docenten

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024