Theologische Vorming

Baptisten Seminarium

"Groeien in toegewijde aarde"

Welkom bij het Baptisten Seminarium!

Leuk dat je ons gevonden hebt! Als Baptisten Seminarium houden we ons bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Voor ons zijn dit kernwoorden die passen bij theologische vorming. We bieden verschillende studiemogelijkheden aan: je kunt een opleiding aan diverse HBO- of WO-instellingen volgen, maar je kunt ook de sprekersroute volgen, die interessant is voor mensen die niet zozeer voorganger willen worden, maar wel regelmatig voorgaan in diensten. Ook denken we graag mee in trajecten op maat.

Studeren in een gemeenschap

Als seminarium vinden we het belangrijk om het geleerde geloof te verbinden aan het geleefde geloof. Een studie aan het seminarium daagt je daarom ook uit om niet alleen over God na te denken, maar ook met Hem en anderen daarover in gesprek te zijn. Tijdens gesprekken over je studievoortgang zullen we daarom ook met elkaar spreken over je ontwikkelingen als discipel van Jezus en met elkaar bidden. Wanneer we als baptisten stellen dat geloven geen zaak is van het individu, geldt dat evenzo voor een theologiestudie. Je treft op dit gedeelte van onze website o.a. informatie aan over onze routes, docenten, studiematerialen, onderzoek en publicaties. Desondanks kan het gebeuren dat je iets niet kunt vinden wat je wel wilt weten. Neem in dat geval contact met ons op, dan staan we je zo snel mogelijk te woord!

Routes

Vrijdag 4 september werd het nieuwe collegejaar van het Baptisten Seminarium geopend. In het avondprogramma sprak Henk Bakker over Jezus in tijden van geopolitieke veranderingen. Negen studenten kregen hun diploma of certificaat.

20 09 Startdag SeminariumOverdag hadden de seminariumstudenten hun startdag, dit jaar in en rondom de Goede Herderkerk, het gebouw van Baptistengemeente Op Doortocht in Ede. Vanwege het coronavirus waren voor het avondprogramma voornamelijk de studenten en de diplomisten en hun familie uitgenodigd. Voor overige belangstellenden was het programma via een livestream op YouTube te volgen.

De feestelijke openingsbijeenkomst 's avonds werd ingeleid door Hans Riphagen en Marijn Vlasblom, conrectoren van het Baptisten Seminarium. Daarin werd onder meer ook stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Douwe Visser in juni van dit jaar. Douwe was emeritus-voorganger van de Baptistengemeente Zoetermeer en een betrokken en actief vrijwilliger van het Seminarium. Jan Martijn Abrahamse verwelkomd als nieuw teamlid, die zowel als docent als onderzoeker aan het Seminarium aan de slag is gegaan. Er was verder aandacht voor verschillende boeken, waaronder de nieuwste uitgave in de Baptistica Reeks, 'Terug naar de Toekomst', en het boek 'Jezus, reconstructie en revisie' van Henk Bakker dat eind september verschijnt. Ten slotte werd de McClendon-lezing aangekondigd die dit jaar op 21 november plaatsvindt, en een breed onderzoek naar veranderende vormen van verbondenheid dat binnenkort van start gaat.

Paulus op de Areopagus 

20 09 Henk BakkerHenk Bakker verzorgde het openingscollege met als titel 'Christologie in tijden van geopolitieke veranderingen'. Daarin bepleitte hij het belang van wetenschappelijk onderzoek en feitenkennis als basis voor het spreken over Jezus. Als insteek voor zijn betoog koos hij Handelingen 17:16-34, over Paulus’ verkondiging op de Areopagus in Athene, voor het forum van een groep filosofen. Zij beschouwden Paulus als een betweter, een praatjesmaker. Was hij iemand die, net als veel sofisten in die tijd, de mensen door zijn spreekvaardigheid alles kon laten geloven, maar wiens theorie als het erop aankwam geen standhield? "De groep filosofen fungeert hier als een toetsingscommissie van denkers die ideeën voor het forum van de wetenschap van die dagen brengt en kritisch beoordeelt", legde Bakker uit. "We zouden voor het Baptist House denken aan een soort kenniskring die de onderzoekszin van de plaats en regio vertegenwoordigt. (...) Bewijsvoering is in Paulus’ denken en verkondigen niet onbelangrijk. Om niet in sofistische of retorische spelletjes te vervallen, kun je geen losse beweringen doen, zonder je huiswerk goed te hebben gedaan." 

Complottheorieën

Vervolgens legde Bakker de link naar onze tijd. "Retorica en sofisme, ook onder christenen, maken gouden tijden door, omdat mensen nu gemakkelijk in een zelf-geconstrueerde retorische werkelijkheid kunnen toeven en hun eigen bubble of cocon als absoluut referentiekader kunnen nemen. (...) Er zijn bijvoorbeeld vlotte babbelaars met allerlei pseudowetenschappelijke argumenten die als autoriteit worden aangevoerd, waarbij lastige vragen van buitenstaanders aan de hand van complottheorieën worden geframed. Kijk bijvoorbeeld naar het groeiende aantal aanhangers van het ‘plan-demie’-evangelie." Ook onder christenen bestaat dit gevaar, betoogde Bakker, als zij retorische beweringen doen die passen in hun beeld over schepping, de persoon van Jezus of de eindtijd, maar die niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten.

Voor het voetlicht van de wetenschap

20 09 Henk Bakker2"Grote geopolitieke vraagstukken en verschuivingen waar we voor staan, zoals virologische kwesties en ecologische kwesties, humanitaire kwesties en vredesvraagstukken, en er zijn er nog veel meer, vragen om wetenschappelijk onderzoek en feitenkennis, en vragen dan ook om een evangelie dat daaraan congruent loopt, dat zich wat zingevingsvragen en antwoorden betreft op feiten baseert. ‘Factchecking’ en ‘factfinding’, dat wil zeggen het ambiëren van hoogwaardige wetenschap voor de kerk, is broodnodig. Onderzoekszin, daar zetten we hoog op in, en wie dat niet belangrijk vindt, heeft op de kansel niets te zoeken." 

Zo hebben christenen vandaag de dag volgens Bakker, net als Paulus voor de filosofen in Athene, de taak om het Evangelie "voor het voetlicht van de wetenschap" te brengen, "om de hoop die daarin vervat is uit te leggen: de hoop van vergeving en verzoening, de hoop van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de hoop van bekering en dingen grondig anders doen. (...) In tijden van ingrijpende en ook beangstigende geopolitieke veranderingen moet het evangelie de uitdaging aangaan om Jezus zo te verkondigen dat mensen niet omgepraat worden, maar ervan doordrongen raken dat de feiten over Jezus hun leven en wereld raken."

  • Lees hier de volledige tekst van het openingscollege door Henk Bakker.

Diploma-uitreiking

Aan het eind van de avond ontvingen zeven studenten hun seminariumdiploma en twee studenten een certificaat van de Sprekersroute: Hans Ottens, Jonathan Schouten (regiocoördinator van Unie-ABC), Jesse Timmer, Pieter Weerd, Peter Kruijt, Gerrit van Valen, Paulus de Jong, Huib de Groot (Sprekersroute) en Gerlies Bokma (Sprekersroute). Allemaal kregen zij de uitdaging om in één minuut hun studietijd samen te vatten. Vervolgens sprak een van de docenten hen toe en mochten zij hun diploma ondertekenen. 

BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020
BS Diplomering 2020

De avond werd afgesloten met een gebed voor staf en studenten en een lied door Ruth Driesprong, lid van het College van Beroepbaarstellingen. 

Gerdien Karssen

Docenten

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024