Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Theologische Vorming

Baptisten Seminarium

"Groeien in toegewijde aarde"

Welkom bij het Baptisten Seminarium!

Leuk dat je ons gevonden hebt! Als Baptisten Seminarium houden we ons bezig met de Bijbel, mensen, onderzoek, discipelschap en de gemeentepraktijk. Voor ons zijn dit kernwoorden die passen bij theologische vorming. We bieden verschillende studiemogelijkheden aan: je kunt een opleiding aan diverse HBO- of WO-instellingen volgen, maar je kunt ook de sprekersroute volgen, die interessant is voor mensen die niet zozeer voorganger willen worden, maar wel regelmatig voorgaan in diensten. Ook denken we graag mee in trajecten op maat.

Studeren in een gemeenschap

Als seminarium vinden we het belangrijk om het geleerde geloof te verbinden aan het geleefde geloof. Een studie aan het seminarium daagt je daarom ook uit om niet alleen over God na te denken, maar ook met Hem en anderen daarover in gesprek te zijn. Tijdens gesprekken over je studievoortgang zullen we daarom ook met elkaar spreken over je ontwikkelingen als discipel van Jezus en met elkaar bidden. Wanneer we als baptisten stellen dat geloven geen zaak is van het individu, geldt dat evenzo voor een theologiestudie. Je treft op dit gedeelte van onze website o.a. informatie aan over onze routes, docenten, studiematerialen, onderzoek en publicaties. Desondanks kan het gebeuren dat je iets niet kunt vinden wat je wel wilt weten. Neem in dat geval contact met ons op, dan staan we je zo snel mogelijk te woord!

Routes

Het Baptisten Seminarium en het Evangelische College bieden vanaf 1 september 2018 gezamenlijk een tweejarige Sprekersroute aan voor ‘lekenpredikers’. 

Ook wordt de al bestaande doorstroomovereenkomst in aangepaste vorm voortgezet. Studenten van de Opleiding Theologie van het Evangelisch College kunnen op deze wijze tijdens hun studie ook de vernieuwde minor van het Baptisten Seminarium afronden. 

Sprekersroute

Het Evangelische College en het Baptisten Seminarium slaan de handen ineen om een gezamenlijk studietraject aan te bieden voor ‘leken’(s)prekers die geen volledige theologiestudie kunnen volgen. Met de Sprekersroute wordt een kort, maar intensief tweejarig traject aangeboden dat voorbereidend is op en ondersteunend bij het voorgaan in baptisten- en evangelische gemeenten. Het vakkenpakket bestaat uit de vakken Exegese, Bijbelse theologie, Dogmatiek, Hermeneutiek, Liturgiek en Homiletiek. Ook wordt er onder professionele begeleiding een spreekvaardigheidstraining gevolgd. Studenten leggen zo een gedegen theologische basis, waarbij ze niet alleen leren de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te leggen en over te brengen aan anderen. Na afloop van de Sprekersroute kan de student doorstromen naar de Opleiding Theologie van het Evangelisch College en daarbij vrijstelling krijgen voor de reeds gevolgde vakken in de Sprekersroute.

”De afgelopen jaren hebben ons geleerd dat er een groeiende vraag is naar een route voor sprekers", vertelt Marijn Vlasblom, onderwijscoördinatorvan het Baptisten Seminarium. "Kerkelijke gemeenten herkennen gaven onder hun leden, maar kunnen hen om praktische redenen niet vragen om nog ‘even’ een hele theologiestudie op te pakken. Maar ook de sprekers zelf hebben ons afgelopen jaren benaderd met een vragen rondom diepgang en validatie van hun spreken. Dit vernieuwde traject dat we samen met het Evangelisch College aanbieden vormt een antwoord op deze vragen.”

Doorstroomovereenkomst

In de nieuwe overeenkomst is ook vastgelegd dat de reeds bestaande samenwerking tussen het Seminarium en de Opleiding Theologie van het Evangelische College in aangepaste vorm wordt voortgezet. Door een uitruil van vakken kunnen studenten van de Opleiding Theologie vanaf het derde jaar de kerkelijke hbo-minor van het Seminarium volgen. Op deze wijze kunnen zij bij afronding van hun studie ook het seminariumdiploma behalen, waarmee een beroepbaarstelling als predikant binnen de Unie van Baptistengemeenten en ABC Gemeenten kan worden aangevraagd.

Academisch coördinator dr. Nathan Witkamp van het Evangelisch College is blij met deze nieuwe doorstroomovereenkomst: “Vanuit onze verbondenheid in Christus werken wij graag samen met partnerorganisaties en kerkgenootschappen. Hierbij kunnen wij elkaar versterken en onze studenten – die uit de breedte van de evangelische wereld afkomstig zijn – een breder palet aan afstudeermogelijkheden aanbieden, zodat ze beter zijn toegerust voor hun toekomstige bediening.”

Kijk hier voor meer informatie over de Sprekersroute.

Docenten

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024