Culturen ontmoeten elkaar in Boekarest

Thijs Tichelaar en Douwe Visser zijn tot en met 17 november in Roemenië om op de Gypsy Smith School les te geven aan leiders van kleine Roma-kerken. Ze schrijven over hun ervaringen.

Elk jaar verzorgen twee voorgangers van de Unie van Baptistengemeenten een week onderwijs aan de Gypsy Smith School. Dat is een bijbelschool waar leiders van kleine Roma-kerken vier weken per jaar les krijgen. Veel voorgangers werken in de bouw of op het land en kunnen in herfst en lente wat makkelijker vrij nemen omdat er dan geen werk is. Als zij acht lesweken hebben meegemaakt ontvangen ze een getuigschrift. Thijs Tichelaar (baptistengemeente Arnhem-Centrum) en Douwe Visser (baptistengemeente Utrecht Silo) verblijven van 10 – 17 november in Boekarest. Hieronder een eerste verslag van hun ervaringen.

2018 11 Gypsyschool2Vriendelijk komen ze groeten. Twintig mannen geven een hand en zeggen ‘pace’: vrede! Ze zitten in een grote kring en krijgen nieuwe schriftjes uitgedeeld. Onderling veel gesprek – wij zitten er wat vervreemd bij. Over en weer kijken we naar elkaar. Wat gaat dit worden. Les geven aan voorgangers – we beginnen met het vragen naar hun namen, de plekken waar zij vandaan komen en hun taken binnen hun gemeenten. Dan blijkt dat er een heel stel jonge bekeerlingen bij zit. De niveaus verschillen dus heel erg. Dat merken we tijdens de lessen heel goed. Sommigen blijken net of nauwelijks te kunnen lezen of schrijven; anderen zijn al stevig geschoold en stellen vragen die uitdagen. Thijs gaat deze week les geven over ‘hermeneutiek’ – hoe lees je de Bijbel en ontdek je waar je op moet letten als je een tekst uitlegt. Douwe geeft les over gelijkenissen – en legt keer op keer uit dat dit geen makkelijke moraal-verhalen zijn.

De bijbelschool is deel van ‘Project Ruth’ dat zich richt op de Roma-bevolking. In de jaren negentig van de vorige eeuw door Amerikaanse kerken gesticht in de armste wijk van Boekarest. Vandaag de dag is er een school en naschoolse opvang voor zo’n 350 kinderen, een huisartsenpost, een voedselbank en een kledingmagazijn en een trainingscentrum dat door het jaar heen voor van alles wordt gebruikt. Als je als docent meewerkt, maak je meteen kennis met de Roma-cultuur die vriendelijk en gastvrij is, vol stevig geloof.

2018 11 Gypsyschool4Op zaterdag arriveren wij, op zondag preekt Douwe meteen in een Roma-kerk. Er wordt prachtig muziek gemaakt, hard gezongen en bewogen gebeden. De meeste vrouwen zijn gehoofddoekt en dragen kleurige kleding; de meeste mannen dragen sober grijs of zwart. Onze gids vertelt dat de Roma in de twaalfde eeuw vanuit Pakistan en India naar Europa kwamen. Aan de stijl van de kleding, de spraak en de muziek is dat te vermoeden. Zondagavond bezoeken wij de kerkdienst op de plek waar wij verblijven. Dat is een zichtbaar meer middle class kerk. Mooie banken, mooie kleuren, verzorgd podium. De mannen zitten links, de vrouwen rechts. Wij treffen het: er is een jeugddienst gaande. Er wordt heel veel gezongen door de steeds uit dezelfde groep verschillend samengestelde koortjes en duo’s. En er is een groot mandoline-orkest dat soms de zang begeleidt en soms zelf speelt. Hun repertoire is vooral Johan de Heer-achtig. Wij hoeven gelukkig alleen maar de groeten over te brengen; een ander preekt.

2018 11 Gypsyschool5Op zaterdag en zondag gebruiken wij de vrije uren om voor onze lessen te werken, en op maandag komt het er dan echt van. Thijs bijt het spits af en leert de mannen met behulp van een PowerPoint-prent meer te zien dan op het eerste gezicht lijkt. Sommigen doen stevig mee … anderen kijken wat glazig: waar gaat dit over??? Maar teksten uit de Bijbel lezend komt iedereen er meer in. Drie kwartier les; een kwartier pauze en na drie uur is de ochtend voorbij. Langer dan drie kwartier is voor de mannen een haast te zware opgave … zij zijn deze manier van onderwijs niet gewend. En dan stellen hun ‘docenten’ ook nog vragen aan hen! Daar kwamen ze niet voor. Vertel maar … wij luisteren wel.

Tussen de middag is er steeds een warme lunch die door twee vriendelijke dames bereid wordt. Eten gaat heel snel, en als de dames ons zelf de borden zien opruimen weten ze niet hoe snel ze ons die taak uit handen moeten nemen. Dan is het middag en weer les. Douwe wordt gewaarschuwd … hou het dichtbij en spannend, want niet in slaap vallen is moeilijk na zo’n ochtend en zo’n lunch. Dus gretig bezig met gelijkenissen en steeds weer zoeken naar woorden en beelden om duidelijk te maken dat er meer in te vinden is dan je altijd weer leest en altijd al gehoord hebt. De mannen hebben er plezier in. Steeds weer zoeken in de Bijbel naar woorden en waar die nog meer voorkomen.

2018 11 Gypsyschool3’s Avonds praten de mannen nog lang door over hun ervaringen in hun kerken, en bidden ze met elkaar. Thijs en Douwe werken onderwijl aan de lessen voor de volgende dag. Nu weten we in elk geval wie we voor ons hebben en wat hen raakt. En als we dinsdagavond denken gezellig te gast te zijn bij een echte Gypsy-worship moeten we preken. Beiden! Net als de voorganger en de zangleider. Geen probleem vier preken – luisteren is lekker. Dit is wel heel mooi leven hier in Boekarest. Zoveel geloof, zoveel liefde voor Gods woord, zoveel aandacht. Gauw weer de lessen voor morgen verder voorbereiden!

Thijs Tichelaar, Douwe Visser

Voor een uitgebreider verslag van de hele lesperiode, zie hier (PDF)

Verslagen van voorgaande lesweken vindt u hier:

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024