Het resultaat van ons werk

Publicaties

Boeken, video's en meer..!

Baptistica Reeks

In de Baptistica Reeks wil het Baptisten Seminarium de vruchten van eigen onderwijs en onderzoek beschikbaar stellen voor gemeenten en voorgangers en voor theologen en gelovigen uit andere tradities. De delen komen voort uit onderzoek, praktijk en lessituaties en sluiten veelal aan bij de actualiteit. Hiermee stimuleren we voorgangers, studenten, gemeenteleden en gemeenten om theologisch relevante thematiek te doordenken en te bespreken.

 • Deel 15: Terug naar de toekomst

  Deel 15: Terug naar de toekomst

  Op 15 mei 2020 is het 175 jaar geleden dat de eerste baptisten-gemeente in Nederland werd gesticht. Een mooie aanleiding om een historisch deeltje te publiceren in de Baptistica Reeks. Met dit boek gaan we ‘Terug naar de toekomst’: door verhalen uit het verleden te laten spreken, worden we uitgedaagd om in het heden en met het oog op de toekomst onze weg met Christus gaan. Zo ontstaat er een vruchtbare en kritische dialoog, waarin wij onze traditie bevragen en andersom. We kiezen daarbij voor een biografische benadering, door tien zeer verschillende personen uit de 19e en 20e eeuw te portretteren die het gezicht van het baptisme in Nederland mede hebben gekleurd. Daarnaast hebben drie theologen vanuit hun eigen achtergrond en expertise een reflectie op het geheel geschreven.

  DOWNLOAD HIER GRATIS HET EERSTE HOOFDSTUK!

  bestellen boek print 

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Deel 14: Onder de oppervlakte

  Deel 14: Onder de oppervlakte

  De theologische rijkdom van het Oude Testament komt voor een groot deel tot ons in de vorm van verhalen. Als we recht doen aan dat verhalende karakter, laat de Bijbel ons meer zien van God en Zijn bedoeling met ons leven. Door de grote afstand tussen bijbelverhalen en onze taal en tijd, denken we vaak snel te weten wat er staat. Maar juist onder de oppervlakte ontdekken we een grotere rijkdom dan we aanvankelijk zouden denken. In dit veertiende deel van de Baptistica Reeks reikt Marco de Vos via zes verhalen uit het Oude Testament gereedschappen aan om tot een dieper verstaan van de tekst te komen. Hiermee oefenen we een narratieve lezing. Door deze verhalen te lezen met oog voor opbouw en detail krijgen we meer zicht op het grote verhaal van God en mensen.

  bestellen boek print 

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Deel 13: Geloven in de gemeente

  Deel 13: Geloven in de gemeente

  Voor baptisten zijn geloof en gemeente als een tweeling: Geloof ontvang, beleef en praktiseer je in de gemeente. Zo word je gevoed en gevormd als discipel van Jezus. Althans, dat is de theorie. Maar hoe zit dat in praktijk? Zo onderzocht Marijn Vlasblom in 2017 de betekenis van de gemeente voor het alledaagse geloof van baptisten. Zijn bevindingen waren voor collega’s herkenbaar, verrassend of ronduit verontrustend. Dit boek beschrijft en bevraagd zijn onderzoek. Moeten we onze ecclesiologie herzien? De praktijk terugroepen bij de theorie? Of zijn er nog andere opties? Lees over de spannende zoektocht van Marijn Vlasblom en zijn collega’s naar de houdbaarheid en al dan niet blijvende relevantie van hun gemeentevisie.

  bestellen boek print 

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Deel 12: Smeltend Ijs

  Deel 12: Smeltend Ijs

  Olof de Vries was van 1991 tot 2009 bijzonder hoogleraar ‘Geschiedenis en leerstellingen van het baptisme’ aan de Universiteit Utrecht. Zijn oeuvre omvat onder meer zijn proefschrift ‘Leven en praxis van de vroege dopers uitgelegd als een theologie van de geschiedenis’ (1982), ‘Gelovig gedoopt. 400 jaar baptisme, 150 jaar in Nederland’ (2009), ‘Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. De Vries’ (2015), en twee bundels artikelen: ‘Geboeid door Olof de Vries’ (Themanummer ‘Soteria’ 32.4, 2015) en dit nieuwe Baptistica deeltje ‘Smeltend ijs. De redactie hoopt dat onderzoek naar de theologie van Olof de Vries zal doorgaan en zodoende ook het gesprek met hem. Wie hem bestudeert bemerkt nog altijd de relevantie. Ook in ‘Smeltend ijs’ verrassen de actualiteit, de betrokkenheid en de zorgvuldigheid.

  bestellen boek print 

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Deel 1: Zo Zijn Onze Manieren

  Deel 1: Zo Zijn Onze Manieren

  Het eerste deel, getiteld ‘Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie’, bevat de lezingen van het symposium dat het Seminarium dit voorjaar met de Vrije Universiteit organiseerde over theologiseren op een baptistenmanier, namelijk vanuit de praktijk van het gemeenteleven. In de bundel wordt hierop onder anderen gereageerd door dr. Bram van de Beek (VU) en dr. Gerard den Hertog (TUA)

  Download dit deel van de Baptistica Reeks (PDF)

 • Deel 2: Onder het vergrootglas

  Deel 2: Onder het vergrootglas

  Prijs: € 10,-

  Het tweede deel, ‘Onder het vergrootglas. Pastorale supervisie aan studenten en voorgangers’, is uitgekomen in mei 2010. Dit gaat over pastorale supervisie. Het belang van dit onderwerp wordt in het voorwoord als volgt uiteen gezet: ‘Wie als voorganger zijn werk goed wil (blijven) doen, dient van tijd tot tijd aandachtig stil te staan bij eigen ervaringen en daarvan te leren. Wat zijn je drijfveren en waarin vind je inspiratie? Maar ook: hoe komt  het dat het werk niet altijd lukt en hoe reageer je op teleurstellingen en frustraties? De visie van het Baptistenseminarium is dat stilstaan bij ervaringen in het dagelijks werk noodzakelijk is om als voorganger goed en zelfstandig te kunnen functioneren én om dit werk met ‘vreugde en effect’ te kunnen doen. Daarom krijgt (pastorale) supervisie een steeds prominentere plek in zowel de opleiding tot als de nascholing van predikanten. Dit boek gaat niet alleen over het ‘wat’ en het ‘waarom’, maar ook over het ‘hoe’ van supervisie. Daarmee is het een leer- en werkboek geworden voor allen die hier meer over willen weten en leren en doen’!

 • Deel 3: Op Koers?!

  Deel 3: Op Koers?!

  In het derde deel ‘Op koers?! Lessen aan het seminarium van oud-studenten’ komen tien oud-studenten aan het woord. Zij geven in eerlijke en openhartige verhalen antwoord op vragen als ‘Hoe is het om theologie te studeren aan het Baptisten Seminarium?’ en ‘Wat levert het op voor de concrete praktijk?’ De kwaliteit en het ‘eigene’ van het seminarium komen in beeld, maar ook de (ervaren) leemtes. In zijn slotbijdrage toetst Teun van der Leer, rector van het seminarium, op basis van de reflecties of het seminarium ‘op koers’ ligt. In dit derde deel van de Baptistica Reeks wordt de balans opgemaakt van het onderwijs in de periode 2005-2010 en er wordt een koers uitgezet voor de toekomst.

  Download dit deel van de Baptistica Reeks (PDF)

 • Deel 4: Geloofwaardige Gemeente

  Deel 4: Geloofwaardige Gemeente

  In het vierde deel, met de titel ‘Geloofwaardige gemeente. Uitgangspunten van een baptisten gemeenteopbouw’ komt docent Eduard Groen aan het woord. Geloofwaardige gemeente beschrijft geen nieuwe methodes of modellen, maar een aantal principes waaraan dezen kunnen worden getoetst. En dit specifiek gericht op de context van baptistengemeenten in Nederland. Iets wat nog niet eerder op deze manier is gebeurd. Het gebruik van bronnen uit de systematische en de praktische theologie biedt denk –en werkmateriaal voor ieder die zich betrokken weet bij missionair gemeente-zijn vandaag.

  Download dit deel van de Baptistica Reeks (PDF)

 • Deel 5: Land in Zicht!

  Deel 5: Land in Zicht!

  In het vijfde deel van de Baptistica Reeks gepresenteerd: Land in zicht! Hierbij worden doop en lidmaatschap opnieuw in kaart gebracht. Veel gemeenten worstelen met de vragen rond leden en vrienden. In dit deeltje wordt ingegaan op de bijbelse, historische en missionaire achtergronden van vragen rond doop en lidmaatschap. Ook komen stemmen uit de Nederlandse en de Engelse praktijk aan het woord. Het boek bevat bijdragen van onder andere Oeds Blok, Teun van der Leer, Pieter Lalleman en Olof de Vries. Een boek dat wil aanzetten tot gesprek binnen de gemeente.

  Klik hier om dit deel van de Baptistica Reeks te downloaden (PDF)

 • Deel 6: Vrije keuze van Godsdienst

  Deel 6: Vrije keuze van Godsdienst

  Prijs: € 10,-

  Het zesde deel draagt als titel "Vrije keuze van godsdienst: Hoe vrij is vrij" en stelt de vraag naar de godsdienstvrijheid in Nederland. Ons land biedt een podium aan allerlei religieuze overtuigingen. Het is de werkelijkheid van religieuze minderheden dat zij in diverse landen beperkt worden in hun mogelijkheden. Met bijdragen van Henk Bakker, Stefan Paas, Ron van der Spoel, Joël Voordewind en Shamir Ceuleers wil dit boek aanzetten tot gesprek binnen de gemeente.

 • Deel 7: Andersom

  Deel 7: Andersom

  Het zevende deel "Andersom" gaat geheel over de theologie van James Wm. McClendon: een fascinerend theoloog die geïnspireerd is door de anabaptistische traditie. Zijn theologie zit in de hoek van radicale denkers als John Howard Yoder en Stanley Hauerwas, maar kent een meer systematische aanpak. Echt geloof is geleefd geloof en van daaruit kan men verder denken. Dit bewijst hij ook door de klassieke volgorde om te gooien en beginnen met ethiek, en daarvandaan bij dogmatiek uit te komen. Het boekje vormt een gpede inleiding tot zijn denken en stelt de nodige kritische vragen. Met bijdragen van o.a. René Erwich, Parush Parushev, Marco de Vos, Curtis Freeman en Henk Bakker.

  Klik hier om dit deel van de Baptistica Reeks te downloaden (PDF)

 • Deel 8: Van Onderen!

  Deel 8: Van Onderen!

  Het achtste deel heet "Van Onderen" en stelt de vraag: Wie is de voorganger of predikant eigenlijk? Wat is zijn of haar rol? Van oudsher hebben baptistengemeenten moeite met hiërarchie en (te) strakke structuren. Als een beweging die zich juist wilde onderscheiden van de gevestigde kerken bekritiseerden  zij elk onderscheid tussen een geestelijken- en lekenstand, en legden de prioriteit bij het priesterschap van alle gelovigen. Volgens sommigen moet zelfs het woord ‘ambt’ helemaal niet worden gebruikt. Anderen benadrukken juist de bijzondere roeping van predikanten en het ‘tegenover’ dat ze vertegenwoordigen. De artikelen in deze bundel willen het gesprek over het ambt stimuleren en vastgeroeste visies ter discussie stellen. O.a. bijdragen van Henk Bakker (Vrije Universiteit & Baptisten Seminarium), Teun van der Leer (Baptisten Seminarium) en Mees te Velde (Theologische Universiteit Kampen).

  Download dit deel van de Baptistica Reeks (PDF)

 • Deel 9: Verlangend vieren

  Deel 9: Verlangend vieren

  Het negende deel gaat over liturgie en stelt de vraag: Baptisten en liturgie, gaat dat samen? Baptisten horen tot de zogenaamde vrije kerken, die weinig tot niets hebben vastgelegd als het gaat om de zondagse diensten. Daarin doen ze bij wijze van spreken wat ze willen. Toch is dat niet het hele verhaal. Wat je doet op zondagmorgen en hoe je dat doet, laat zien wie je bent en wat je gelooft. Je bent immers al vierend je geloof aan het uiten. Tegelijk word je er ook door gevormd: al biddend, zingend en vierend ben je ook je geloof aan het innen. Over die beide bewegingen, het uiten en het innen van je geloof via de liturgie, gaat deze bundel. Met bijdragen van o.a. Hans Riphagen, Mattias Rouw, Teun van der Leer, Hans Baak en Martijn Nijhoff en diverse kunstenaars.

  bestellen boek print bestellen boek ebookt

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Foto's Verlangend Vieren

  Tempelbeek

  Tempelbeek

  door Janny Bos
  Ontlediging

  Ontlediging

  Holy Island

  Holy Island

 • Deel 10: Samen ontdekken!

  Deel 10: Samen ontdekken!

  Het tiende deel van de Baptistica Reeks gaat in op het samen ontdekken of onderscheiden van de wil van Christus in de gemeente. In de praktijk van gemeenten is een vergadercultuur zichtbaar waar steeds meer vragen bij gesteld worden. In eerste instantie vaak praktische: hoe kan het proces beter. Om vervolgens bij een diepere vraag uit te komen: hoe onderscheiden of ontdekken we de wil van God voor de gemeente. Deze vraag wordt van verschillende kanten belicht en elke keer wordt opnieuw benadrukt: het gaat om de praktijken van de gemeente, om andere manieren van doen. In dit deel komen zowel de theologie als de praktijk van samen onderscheiden aan de orde. Met bijdragen van Henk Bakker, Stuart Blythe (IBTSC), Daniel Drost en Ingeborg Janssen.

  bestellen boek print bestellen boek ebookt

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

 • Deel 11: Avontuur van geloof

  Deel 11: Avontuur van geloof

  Het elfde deel van de Baptistica Reeks vertelt de verhalen van zes pionierende initiatieven van gemeentestichting: De Rank Leidsche Rijn, Vriendenkerk Kruiskamp Amersfoort, De Ontmoeting Wageningen, Bless Oude Noorden Rotterdam, Buurtkerk Soesterkwartier Amersfoort en De Sjoelplaats Brunssum-Centrum. Deze initiatieven zoeken naar vormen van kerk-zijn in de leefwereld van mensen vandaag. Wat hebben zij geleerd? Waar liepen zij tegen aan? Hoe is de band tussen bestaande gemeente en pionierend initiatief? Met reflectie voor heel de kerk van Daniël Drost, Harm Jut en Sake Stoppels. Dit boek wil bijdragen aan gesprek over en reflectie op ons gezamenlijke avontuur van geloof in deze tijd.

  bestellen boek print 

   Studenten van het Baptisten Seminarium kunnen dit deeltje van de Baptistica Reeks goedkoper aanschaffen in het "Baptist House" te Amsterdam, waar een kleine voorraad ligt.

Bestellen
De delen 1,2,5 en 6 zijn te bestellen via de website. De delen 3,4, 7 en 8 worden gratis ter beschikking gesteld via de links op de betreffende pagina's. De daaropvolgende delen worden on-demand gedrukt via lulu.com, zie daarvoor het boek zelf voor de link. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikelen en lezingen

Video's

Openingen van Collegejaren

Opening Collegejaar 2019-2020

Opening Collegejaar 2018-2019

Opening Collegejaar 2016-2017

Opening Collegejaar 2015-2016

Opening Collegejaar 2014-2015

Opening Collegejaar 2013-2014

Opening Collegejaar 2012-2013

Opening Collegejaar 2011-2012

Opening Collegejaar 2010-2011

Diverse lezingen

Henk Bakker over Hermeneutiek

Datum: 25 november 2017

Marco Wittenberg over Hermeneutiek

Datum: 25 november 2017

Radicale Reformatie: Teun van der Leer

Radicale Reformatie: Yme Horjus

Radicale Reformatie: Henk Bakker

Radicale Reformatie: Michael Gorsira

Radicale Reformatie: Bezoek Maarten Luther

Missie.nu 2017: Miranda Klaver

Missie.nu 2017: Gert Jan Roest

Chaim Eisen 2017

Essayvaardigheden

Stageinstructie

AV 2016: Evert Jan Ouweneel

Missie.nu 2016: Stefan Paas

Missie.nu 2016: Rocco Rausch

Chaim Eisen (Part 1)

Chaim Eisen (Part 2)

Chaim Eisen (Part 3)

Amsterdam 400: Freedom in Christ

King's speech

Van Onderen: Henk Bakker

Van Onderen: Mees te Velde

Mark S. Kinzer (Part 1)

Mark S. Kinzer (Part 2)

Mark S. Kinzer (Part 3)

Daniël Drost over Mark Kinzer

MUNIFICENT CHURCH

Op 5 april 2013 organiseerde het Baptisten Seminarium een internationaal symposium rondom de inauguratie van prof. dr. Henk Bakker met als titel: Munificent Church: the Drama of Tangible Ecclesial Transformation. Diverse sprekers uit binnen- en buitenland verzorgden lezingen over de ethische, liturgische, confessionele en missionaire identificatiekenmerken van de gunnende kerk. Deze lezingen zijn vastgelegd op audio en video en zijn hieronder te bekijken en te beluisteren.

Lezing 1: Curtis Freeman

Curtis Freeman, Duke University (Durham, US) - Ethical/Pastoral ID-phers For Ecclesial Transformation: Participating in the Ministry of Christ: Reflections on the Threefold Office

Lezing 2: Ruth Gouldbourne

Ruth Gouldbourne, IBTS (London/Prague) - Liturgical ID-phers For Ecclesial Transformation

Lezing 3: Martin Rothkegel

Martin Rothkegel, Elstal (Duitsland) - Confessional ID-phers For Ecclesial Transformation

Lezing 4: Miranda Klaver

Miranda Klaver, VU University (Amsterdam) - Missional ID-phers For Ecclesial Transformation

Inauguratie Henk Bakker

Een Gunnende Kerk

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024