Evangelisch College

Traject

Voor studenten die theologie studeren aan het Evangelisch College (EC) is er een traject beschikbaar om de studie te combineren met het HBO kerkelijk traject van het Baptisten Seminarium, onder de volgende voorwaarden:

  1. De student volgt alle vakken van de eerste twee jaar van het EC-curriculum (= Bijbelse Theologie, excl. de keuzevakken).
  2. Vanaf jaar 3 van het EC-programma (Systematische Theologie) vervalt de Specialisatie (32 EC). Deze wordt vervangen door stage en onderzoek bij het BS (totaal 32 EC).
  3. De student volgt vanaf jaar 5 van de EC-studie de 30 EC-minor aan het BS. Ter compensatie ontvangt hij/zij van het EC vrijstelling van de keuzevakken (16 EC) en van een aantal vakken uit fase 2b en fase 3 (11 EC).
  4. Indien de student aan alle vereisten onder 2 en 3 heeft voldaan, alsmede alle verplichte onderdelen van het EC-programma heeft afgerond, ontvangt hij/zij het diploma van de Opleiding Theologie van het EC.
  5. De kosten voor studie aan het BS zijn geheel voor rekening van de student. Indien een student in aanmerking komt voor een diploma, ontvangt deze van het EC een (bescheiden) financiële restitutie ter compensatie voor het aantal niet genoten EC’s. Ook de vrijstelling van de keuzevakken komt ten gunste van de financiële situatie van de student, omdat deze apart berekend worden.
  6. Zij die predikant willen worden binnen de Unie van Baptistengemeenten of de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten) kunnen na het volgen van het post-HBO programma aan het BS (24 EC) een seminariumdiploma behalen, waarmee een beroepbaarstelling als predikant kan worden aangevraagd.

Voor een overzicht van (vervangende) vakken, klik hier.

Kosten

Studenten die de combinatie van EC-Seminarium volgen, betalen per studiepunt aan het seminarium. De precieze kosten kun je jaarlijks vinden in het OER. 

Aanmelding

Om je aan te melden voor deze 'Baptistenroute' op het EC kun je het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen om een kennismakingsafspraak te maken. Je dient eveneens op het EC aan te geven dat je deze route gaat volgen.

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024