LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Uitzending

Binnen de Unie zijn er vanuit gemeenten zo’n 80 mensen uitgezonden om op allerlei manieren te dienen in Gods koninkrijk. Sommigen doen dat over de grens, anderen binnen Nederland; soms is het betaald werk, maar in de meeste gevallen is men afhankelijk van giften; vaak gaat men met een zendingsorganisatie, soms zonder. Deze mensen vormen een brug naar andere culturen en zijn voor onze Nederlandse gemeenten een raam naar de wereld. De uitzending van mensen zien we als een belangrijk onderdeel van het brede begrip ‘zending’.
Bij een uitzending komt veel kijken; zowel voor een zendingswerker zelf, als ook voor een aantal betrokkenen. Op deze website helpen we je, met een aantal tips en ideeën, een richting te vinden om van een uitzending ook een succes te maken.

Direct naar:

(1) In beeld: Uitgezonden zendelingen vanuit Uniegemeenten
(2) Zelf uitgezonden worden
(3) Informatie rondom uitzending voor gemeenten
(4) Wat doet de Unie

Zelf uitgezonden worden

We geloven dat zending bij God begint met de zending van zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Als ambassadeurs van deze missionaire God is de kerk geroepen om op de plek waar ze is, in haar eigen omgeving, te getuigen van Gods goede nieuws. In dat werk is iedereen een ‘zendeling’! Zending begint dus dichtbij, vanuit je eigen gemeente, op de plek waar je gesteld bent. Tegelijkertijd geloven we ook dat God soms mensen roept om te gaan, om gemeenten of bepaald werk elders te ondersteunen. Zo worden op een gegeven moment in het boek Handelingen Saulus en Barnabas te midden van de gemeente geroepen om te gaan (Hand 13:1-3). We geloven dat God nog steeds mensen vanuit de gemeente roept  om te gaan.
Als je het idee hebt dat je door God geroepen wordt om een bepaalde rol te vervullen, dichtbij of ver weg, dan moedigen we je aan om dat te gaan onderzoeken! Op deze pagina vind je een aantal suggesties en links om die zoektocht concreter vorm te geven. In veel gevallen verwijzen we naar andere websites of organisaties. We geloven dat zending iets is dat je in een breed verband en vooral samen moet vormgeven! 

Uitzending - samen een roeping onderzoeken

Zending6Het woord ‘uitzending’ geeft het al aan… het is niet iets wat je alleen kunt doen. Je wordt uitgezonden door een gemeente die achter je staat en veelal ook een verantwoordelijkheid draagt. In veel gevallen is er ook een ‘parakerkelijke’ zendingsorganisatie betrokken die je helpt een goede plek te vinden. Contact met het thuisfront gebeurt vaak via een groep mensen die je hier speciaal voor vraagt: Een thuisfrontteam (TFT). En daar waar je gaat leven van giften, zal vaak een brede kring van familie, vrienden en kennissen gaan geven voor jouw levensonderhoud.
Zending begint met een roeping. Een diepe motivatie die je ervaart, een innerlijke stem die je hoort, een enthousiasme voor een bepaald werk. Mensen ervaren deze roeping op verschillende manieren. Wat belangrijk is in deze context, is dat een roeping niet iets individueels is, maar iets  van een bredere groep; in veel gevallen van de gemeente. In een uitzending ben je samen verantwoordelijk voor het werk. Dat vraagt dus ook dat je samen gaat zoeken, gaat toetsen en gaat ontdekken of je gezamenlijk overtuigd raakt van het belang van het werk dat de zendingswerker gaat doen. Binnen de context van de gemeente wordt de roeping bevestigd door het geven van de zegen in een ‘uitzending’.   Praktische tips:

 • Leg je ideeën tijdig op tafel. Ga in gesprek met verschillende mensen, je gemeente en betrokken organisaties. Er zit natuurlijk verschil tussen een oriënterende reis van 6 maanden, en een vertrek voor langere tijd. Voor dat laatste is een voorbereidingstijd van 1,5-3 jaar helemaal niet ongewoon. Geef mensen in elk geval tijdig de gelegenheid om met jou mee te gaan zoeken!
Brede oriëntatie

MissionairAdviesWaar ga je heen? Wat ga je er doen? Via welke organisatie ga je? Belangrijke vragen om al vroeg mee aan de slag te gaan. Voor de ene zendeling zullen bepaalde zaken, zoals het land of het type werk, al direct vast staan. Voor anderen is dat een open zoektocht die jaren kan duren. In alle gevallen is het wijs om je breed te oriënteren op de mogelijkheden. Zeker als je nog geen ervaring hebt, kan het een goede stap zijn om een korte-termijnreis te maken. Om voor bijv. 3 - 12 maanden te ‘proeven’ aan het werk. Ook hier geldt weer: ga breed in gesprek. O.a. in je gemeente, met oud-zendelingen en met diverse organisaties om steeds beter een beeld te krijgen van wat bij jou past.   Praktische tips:

 • Op de jaarlijkse Opwekkingsconferentie is een zendingsbeurs aanwezig waar je talloze organisaties kunt leren kennen.
 • Veel zendingsvacatures zijn te vinden op www.missionairadvies.nl of in het Engels: www.globalconnections.org.uk/vocations
 • Missienederland (een koepelorganisatie die zich richt op missionair werk in Nederland, voorheen de Evangelische Zendings Alliantie) organiseert een missionaire oriëntatieklas. Als je jezelf graag wilt oriënteren op zending is dat een mooie plek om te beginnen. Bovendien, als je bij een Uniegemeente hoort, kun je hier gratis aan deelnemen! 
 • Een oriëntatiereis maken? Dan is het goed om de ‘richtlijnen voor korte termijn zending’ er eens bij te pakken.
Brood op de plank (zending en financiën)

euroIn veruit de meeste ‘uitzendingen’ ben je niet in loondienst van een organisatie en krijg je dus geen salaris uitbetaald. Dat betekent dat je afhankelijk bent van een achterban van familie, vrienden en kennissen. Het gaat daarin niet zozeer om geld van hen te vragen, maar veeleer om met een aantal anderen een bepaalde taak, een bepaalde missie te gaan vervullen. Mensen die geven, delen in die missie. Daarmee kan het ‘in afhankelijkheid leven’ iets heel moois zijn. Hiermee kun jij mensen kunt inspireren; door je vertrouwen op God. Denk wel goed na over een wijze constructie rondom financiën, want geld kan ook spanningen oproepen als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.   Praktische tips:

 • Ga in gesprek met een financieel adviseur die verstand heeft van leven op giftenbasis en van werken als expat/zendeling. In bijna alle gevallen ben je niet in loondienst, maar ben je een soort zelfstandige. Laat je daarom goed informeren over de consequenties van je keuze en hoe je daar mee om wilt gaan. Vanuit de Unie kunnen we voor zendingskandidaten een gesprek met een fiscaal adviseur faciliteren.
 • Maak een financieel plan met daarin o.a. een meerjarenbegroting, een maandelijkse begroting, een inschatting van de kosten die je ter voorbereiding hebt. In veel gevallen zal een zendingsorganisatie je daar bij helpen. Denk ook aan verzekeringen, belastingen en pensioenpremies.
 • Vraag iemand met zicht op financiën in je TFT. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je in principe nooit zelf te weten komt wie er hoeveel voor jou geeft! Een goede tip is natuurlijk ook om te rade te gaan bij andere zendelingen, die als ervaringsdeskundigen weten hoe je dit aanpakt. 
 • Kijk eens op EZA Verzekeringen
 • Bezoek samen met je TFT de jaarlijkse TFT-dag van Missie Nederland (meestal in oktober)
 • Voor enkele randzaken als coaching, training, opleiding, debriefing en re-integratie is er bij de Unie een potje beschikbaar. Kijk hier voor de mogelijkheden.
Afspraken en verwachtingen

HZending5et mooie van ‘uitzendingen’ is dat het om mensen gaat, die gesteund en aangemoedigd door een bredere kring van betrokken partijen, naar het zendingsveld gaan. Samen maak je het werk mogelijk en draag je verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kan juist hier grote spanning ontstaan, doordat er in de positieve eerste fase van de uitzending wel allerlei verwachtingen waren, maar nauwelijks echt iets  afgesproken is. Wie draagt er bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor het bijeenbrengen van de fondsen (vooral als de eerste buffer op is)? Doet het TFT dat of heeft de zendeling daar zelf een belangrijke rol in? Maar ook… voor hoe lang wordt er eigenlijk uitgezonden? Vaak wordt uitgegaan van een zending voor onbepaalde tijd, maar kun je met elkaar die verwachting wel waar maken?    Praktische tips:

 • Heb heldere verwachtingen over wie, rondom een uitzending, waarvoor verantwoordelijk is. (Het concept-beleid vanuit de Unie geeft een aanzet om een duidelijke taakverdeling te maken in verantwoordelijkheden)
 • Heb je geen verstand van dit soort zaken, zorg dan dat je goede mensen om je heen verzamelt die daarin naast je staan. Zorg dat er ook mensen betrokken zijn die kritisch durven en kunnen zijn.
Verdere informatie

- Nap-van Dalen, C. Uitgezonden: 10 Vuistregels voor missionair werkers (Gorinchem, Ekklesia: 2011)
- Ketelaar, J., ‘Samen uit, samen thuis!’ Samenwerken in de uitzending en begeleiding van missionaire werkers (Arkel: Eza, 2006)
- Diverse publicaties op Missie Nederland en op Intransit 

Informatie voor gemeenten

Zending10Iemand uit jullie gemeente wil de zending in. ‘Help!’...of juist… ‘Fantastisch!’ In bijna alle gevallen zal er van jouw gemeente worden gevraagd betrokken te zijn bij iemands uitzending. Dat kan iets heel moois zijn, omdat je samen betrokken raakt op een bepaald werk; ver weg of dichtbij. De ogen gaan open, je wordt zelf geïnspireerd en je kunt concreet handen en voeten geven aan je missie.
Maar ook… kunnen we eigenlijk wel ‘ja’ zeggen als gemeente? Kunnen we verantwoordelijkheid dragen voor het werk wat iemand gaat doen? En… mag je soms ook zeggen dat het misschien beter is om het niet te doen? Goede en belangrijke vragen. We hebben als Unie in 2016 voor gemeenten een concept ‘uitzendingsbeleid’ geschreven met daarin de belangrijkste overwegingen. Dit beleidsplan is op te vragen bij Gerdien Karssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wat doet de Unie?

Logo Kleur NormaalBinnen de Unie van Baptistengemeenten is er expertise aanwezig over de uitzending van zendelingen vanuit een gemeente. Ook kent de Unies diverse professionele organisaties die rondom uitzending en specifieke cases van nut kunnen zijn. Bel of mail gerust eens met Gerdien Karssen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Er is een potje beschikbaar voor ondersteuning van gemeentezendelingen. Klik hier voor meer informatie. 
 • Er is een concept ‘uitzendingsbeleid’ met daarin de belangrijkste overwegingen die je als gemeente moet doorlopen rondom de uitzending van zendelingen

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024