LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Vacatures

Unie en ABC zoeken nieuwe bestuursleden

Unie en ABC zitten in een fusietraject. In november hopen de besturen van beide kerkgenootschappen aan hun ledenvergaderingen voor te stellen om per 1 januari 2021 over te gaan tot een bestuurlijke fusie. Dit houdt in dat beide kerkgenootschappen bestuurd worden door één gezamenlijk bestuur.

Met het oog op dit toekomstige bestuur werven zowel Unie als ABC nu nieuwe bestuursleden, omdat een aantal bestuurders aan het einde van hun (verlengde) bestuurstermijn komen. Het nieuwe bestuur krijgt als opdracht de verdere harmonisatie uit te werken (waaronder financiën en personeelszaken) en te komen tot een nieuw beleidsplan en een nieuwe naam. Bij deze nieuwe taak hoort ook een nieuw profiel. U vindt het hier.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024