LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Gemeente als werkgever

Salarisadviezen

  • Salarisbrief 2023 met salarisadviezen voor voorgangers binnen de Unie van Baptistengemeenten.

Voorganger als werknemer

De Algemene Vergadering van november 2017 heeft besloten dat voorgangers met ingang van 1 januari 2019 werknemers worden van de lokale gemeente. De lokale gemeenten bespreken en besluiten in 2018 of zij dat AV besluit gaan implementeren. De volgende documenten kunnen behulpzaam zijn bij dit proces van besluitvorming in de gemeente:

Als de gemeente besloten heeft dat de voorganger werknemer wordt, kunnen de volgende documenten gebruikt worden om de rechtspositie en de arbeidsovereenkomst aan te passen:

Overlijdensrisicoverzekering (ORV) voorgangers:

  • Voor de voorgangers is een overlijdensrisico verzekering (ORV) afgesloten bij ElipsLife.

De uitvoering van de regeling wordt gedaan door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit middels een stichting IDGP. Op de website www.idgp.nl vindt u de nodige informatie en aanmeldformulier.

Permanente Educatie

Handreiking beroepingswerk

Neem contact op

captcha

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024