LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Regio's

Netwerken in regio's: verbinding met inhoud

Unie en ABC willen het regionaal samenwerken tussen gemeenten graag stimuleren en faciliteren. Er zijn daarom verschillende regiocoördinatoren aangesteld. Zij zijn eerste aanspreekpunt van gemeenten in de regio, waar nodig helpen zij u de juiste begeleiding te vinden. Zij ondersteunen gemeenten via regionale bijeenkomsten voor kader en voorgangers, zo verbinden ze gemeenten met elkaar.

Het team bestaat uit de volgende personen:

  • Wouter Bandstra (werkgebied Noord)
  • Peter Koobs (werkgebied Noordoost)
  • Gerard van der Schee (werkgebied Noordwest en Midden/Zuidwest)
  • Albrecht Boerrigter (werkgebied Midden/Oost)
  • Jonathan Schouten (werkgebied Zuid)
  • Oeds Blok (landelijk voor gemeentestichting en pionieren)
  • Ronald van den Oever (landelijk voor jongerenwerk)

Subregio's binnen de regio's 

In het voorjaar van 2020 zijn de bestaande regio's verder onderverdeeld in kleinere subregio's. De regio's vallen in hun geheel onder een regiocoördinator die contactpersoon is, maar daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om in kleinere groepjes een nauwere band met enkele andere gemeenten te gaan ontwikkelen en onderhouden. Zie hier de indeling.

 

 

 

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024