Regio's

Netwerken in regio's: verbinding met inhoud

Op de Algemene (Leden) Vergaderingen van Unie en ABC is het besluit genomen om regionaal samen te gaan werken. In regio’s zijn per 1 januari 2019 regio coördinatoren aangesteld. Zij zijn eerste aanspreekpunt van gemeenten in de regio, waar nodig helpen zij u de juiste begeleiding te vinden. Zij ondersteunen gemeenten via regionale bijeenkomsten voor kader en voorgangers, zo verbinden ze gemeenten met elkaar. Aan het team regiocoördinatoren zijn twee themacoördinatoren/coaches toegevoegd: Oeds Blok voor gemeentestichting en pionieren, Ronald van den Oever voor jongerenwerk. Zo hopen we samen met u de samenwerking tussen Unie en ABC handen en voeten te geven. We komen graag met u in gesprek!

Werken in regio’s heeft twee doelen:

  1. De lokale gemeenten in een regio leren van elkaar en leven met elkaar mee en vormen zo een netwerk van gemeenten. De regiocoördinator is hierin een bruggenbouwer en stimulator om vragen en ervaringen van gemeenten met elkaar te verbinden met het oog op de gezamenlijke missie van de gemeenten in de regio’s. De landelijke organisatie komt via de regio-coördinator dichterbij. Hij/zij organiseert samen met de regio’s toerustings- en ontmoetingsmomenten zoals intervisie en regiodagen.
  2. De regiocoördinator is het eerste aanspreekpunt voor gemeenten. De lokale gemeenten kunnen terecht bij de regiocoördinatoren bij concrete thema’s of vragen, zodat samen helderheid gezocht kan worden over wat nodig is in bijvoorbeeld begeleiding en advies. De regio-coördinator kan binnen deze dag in de week geen trajecten in gemeenten begeleiden. De regiocoördinator houdt contact met de gemeenten en bezoekt de gemeenten eens in de drie jaar of waar nodig (bijvoorbeeld bezoek van oudstenteam, dienst of gemeentevergadering).

Subregio's binnen de regio's 

In het voorjaar van 2020 zijn de bestaande regio's verder onderverdeeld in kleinere subregio's. De regio's vallen in hun geheel onder een regiocoördinator die contactpersoon is, maar daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om in kleinere groepjes een nauwere band met enkele andere gemeenten te gaan ontwikkelen en onderhouden. Zie hier de indeling.

 

 

Regio Noord

Regio Noord

Regio Noord-West

Regio Noord-West

Regio Zuid-West

Regio Zuid-West

Regio Oost

Regio Oost

Regio Zuid

Regio Zuid

Regio Midden

Regio Midden

 

 

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024