LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2010: Voorjaar

Vrijdag 28 en zaterdag 29 mei werd op camping De Otterberg in Wijster de Voorjaars-Algemene Vergadering gehouden. Als een rode draad door de vieringen liep het nieuwe jaarthema van de Unie: Laat de vlam weer branden. In de loop van de twee AV-dagen benaderden vier voorgangers dit thema op een verrassende manier van verschillende invalshoeken. Een bijzonder hoogtepunt was het Heilig Avondmaal dat op zaterdagochtend werd gevierd en waarbij een liturgie van Balthasar Hubmaier werd gevolgd, een van de zestiende-eeuwse voorvaderen uit onze baptistengeschiedenis.

Vrijdagavond sprak Jeff Carter, jeugdwerker van de Europese Baptisten Federatie (EBF), over hoe we de jeugd van de 21e eeuw kunnen bereiken met het evangelie. Aan de hand van de gelijkenis van de zaaier, vergeleek hij de jongeren met het zaad, en de gemeente met de verschillende soorten grond waarin het zaad, de jeugd ontvangen wordt. Zo zijn kerken die geen onderwijs geven aan de jeugd te vergelijken met het zaad dat op de weg valt: de jongeren kunnen geen wortel schieten in hun geloof en worden weggepikt door de verleidingen van de samenleving. Gemeenten waar het zaad op de rotsen valt, zijn kerken waar niet genoeg liefde is voor de jeugd. Het geloof ontkiemt wel, maar door gebrek aan 'water' (liefde) kan het niet genoeg groeien. Zaad dat tussen de distels opgroeit, is als jeugd die opgroeit in een gemeente waar ze worden verstikt door veroordeling en onbegrip. Als we als gemeente echter hard werken en de goede dingen doen, mogen we vertrouwen op een goede oogst.

Nieuwe vormen van verbondenheid

Het eerste onderwerp op de vergaderagenda betrof twee nieuwe vormen van verbondenheid. Tot nu toe kon een gemeente alleen als lid verbonden zijn aan de Unie. In de Statuten zal daarnaast nu ruimte komen voor aspirant-leden en geassocieerde gemeenten. Het aspirant-lidmaatschap is een soort kennismakingstraject vooral bestemd voor nieuw gestichte gemeenten, met in principe het doel om uiterlijk na drie jaar volwaardig lid te worden van de Unie.

Een andere nieuwe vorm, de geassocieerde gemeente, is bedoeld voor gemeenten die zich met de Unie verwant voelen, haar grondslag respecteren en graag een zekere aansluiting zoeken, maar om uiteenlopende redenen (nog) niet als lid willen toetreden. Geassocieerde gemeenten zijn geen lid – en hebben bijvoorbeeld ook geen stemrecht –, maar gaan een samenwerkingsovereenkomst met de Unie aan. De gemeenteopbouwwerkers van de Unie en de docenten van het Seminarium hebben contacten met gemeenten die niet bij een landelijk verband horen en helemaal op zichzelf staan. Zij kunnen voortaan dus als geassocieerde gemeente officieel deel gaan uitmaken van het Unie-netwerk. Zo kan de Unie een helpende hand bieden, maar breidt de Unie tegelijkertijd ook haar draagvlak uit.

Onderzoek tot samenwerking

Zaterdag gaven de aanwezige afgevaardigden het bestuur de opdracht mee om een commissie in te stellen die actief de mogelijkheden gaat verkennen van samenwerking met de ABC-gemeenten (de Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten) en andere gemeenten, zowel lokaal als nationaal en internationaal. Dit besluit past in het meerjarenbeleid dat de Unie vorig jaar heeft vastgesteld, en waarin ook nadrukkelijk wordt gesproken over samenwerking met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties, met als doel een krachtiger geluid in de samenleving te laten horen.

Nieuwe deeltijdopleiding

Op 1 september start het Baptisten Seminarium met een nieuwe deeltijdopleiding theologie, in samenwerking met de hogescholen Azusa en Windesheim. Het voorstel hiertoe werd met algemene stemmen aanvaard. De nieuwe opleiding volgt het bestaande programma van de hbo-opleiding Godsdienst en Pastoraal Werk van Windesheim, maar heeft daarbinnen één jaar studie voor de baptisten/Azusa-vakken. Ook blijft de stagebegeleiding van baptistenstudenten in handen van het Baptisten Seminarium. Daarmee behoudt de opleiding toch voldoende kenmerken van de baptisten-identiteit.

Tragedie

Een tragedie net na afloop van de AV wierp uiteindelijk een donkere schaduw over de in goede harmonie verlopen bijeenkomst. Terwijl de meeste baptisten de camping net hadden verlaten, overleed zaterdag aan het eind van de middag het achtjarig meisje Thelma Say Gaw door verdrinking in het zwembad. Het was één van de kinderen van de Karen-gemeenschap, een groep Birmese christenen uit Ede en omgeving, die hun gemeenteweekend op dezelfde camping doorbrachten, en die de drie vieringen, waaronder de Avondmaalsviering, met de baptisten hadden gedeeld.

Download hieronder de AV-stukken van voorjaar 2010

Op te vragen via de secretaresse (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.):

  • AV-boek Financieel 2009 (Deel A en B)
  • Financiële rapportage 2009

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024