LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2010: Najaar

De Unie heeft tijdens de Algemene Vergadering op 19 november in Apeldoorn een samenwerkingscontract ondertekend met Youth for Christ. Ook werd Anita Eijkelenboom voorgesteld, die als coach jongerenwerk 32 uur in de week voor de Unie aan de slag gaat. De gemeenten spraken waardering uit voor deze investering in het jeugdwerk.

De AV begon met een opening door Nigel Wright, rector van het Spurgeon’s College in Londen. Hij las Mattheüs 16:13-19, het gedeelte waarin Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, waarop Jezus antwoordt dat Hij op deze rots zijn gemeente zal bouwen. ‘Jezus bouwt zijn gemeente op de rots van belijdende discipelen. Daar mogen wij deel van uit maken’, aldus Wright. ‘Gelukkig hangt het bouwen niet van ons af. Jezus bouwt zelf zijn kerk, dat belooft Hij, en dat is onze hoop. Als belijdende christenen hebben wij de sleutels van het koninkrijk der hemelen gekregen. Daarmee kunnen wij de deuren van het koninkrijk openen, om mensen binnen te laten gaan. Dat is onze taak: mensen door ons getuigenis te laten vinden wat wij zelf hebben gevonden.’

Het eerste vergaderpunt op de agenda betrof het voorstel tot samenwerking met Youth for Christ. Deze houdt in dat de jongerenwerker van de Unie in dienst komt van de jongerenorganisatie. Het is volgens het Uniebestuur moeilijk om als solist in het jeugdwerk te functioneren. Nadat het voorstel met algemene stemmen was aanvaard, ondertekenden Corjan Matsinger voor YfC en Unievoorzitter Jannes Hofman ter plekke het contract. Vervolgens werd voor het jeugdwerk gebeden.

In het avondprogramma werden enkele wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement in bespreking gebracht. Deze waren onder meer een uitvloeisel van het besluit op de vorige AV om aspirant leden en de geassocieerde gemeenten een plaats te geven in de Unie. Het Seminarium legde de gemeenten een notitie voor over de begeleiding van het sabbatsverlof van voorgangers, en rector Teun van der Leer mocht twee nieuw verschenen boeken presenteren: 'Calvijn, Baptisten en de gemeente van morgen' en het derde boek in de Baptistica Reeks. De begroting voor 2011 werd met algemene stemmen aangenomen.

Verder bracht de AV een boeiende presentatie van het gemeentestichtingswerk in de achterstandswijk Kruiskamp in Amersfoort en een overzicht van de activiteiten van de taakvelden Zending en Diaconaat en Gemeenteopbouw en Evangelisatie. Het werd duidelijk dat er heel wat initiatieven zijn binnen de Unie, en de gemeenten werden vanuit alle taakvelden uitgenodigd om vooral ook gebruik te maken van wat er wordt aangeboden.

Download hieronder de AV-stukken van najaar 2010

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024