LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2011: Voorjaar

Er moet meer steun komen voor kleine gemeenten, de Uniecontributie mag nog wel stijgen en de Unie heeft verkering! Deze ontwikkelingen en nog veel meer waren te horen tijdens de Algemene Vergadering van onze Unie op 20 en 21 mei 2011 in Hardegarijp.

De gemeente Noordbergum was onze gastheer en had alles keurig geregeld voor de ontvangst van de ruim 100 afgevaardigden en daarbij vele gasten. Vrijdagavond was er een bijzondere dienst en Avondmaalsviering, waarbij de jubilea van de gemeente en Friese Bond werden gevierd, met aansluitend een geweldig concert van Martin Brand met gospelkoor MisSion.
Dienst en concert zijn opgenomen door de ‘Zendtijd voor Kerken’ en worden op 19 juni uitgezonden.

Workshops

Op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen werden de vergaderblokken afgewisseld met diverse workshops over

  • ‘Gemeente-een veilig huis’
  • ‘Toekomstig voorgangerschap’
  • ‘Bezield door geloof’
  • ‘Inter-generatief kerk zijn’
  • ‘Schuldhulpverlening’

Uit de vele reacties en vragen om aanvullende informatie bleek dat deze onderwerpen goed aansluiten bij wat er in de gemeenten leeft. De beschikbare tijd was eigenlijk te kort.

Missionair gemeente zijn

Tijdens de vergaderblokken kwamen allerlei zaken aan de orde. De jaarverslagen van de Unie en vele geledingen werden vastgesteld. Over het financiële verslag waren er op zich ook geen twijfels, maar omdat de accountantsverklaring en de balans niet tijdig beschikbaar waren, werd de formele goedkeuring uitgesteld. Bij de evaluatie van het meerjarenbeleid kregen de afgevaardigden de vraag wat het meest belangrijk was in de gemeenten: de Eredienst, het Gebouw, het Missionair gemeente-zijn, het Jeugdwerk of het Diaconaat. In de zaal vroegen Unieraadsleden naar spontane reacties op die vraag èn op de omgekeerde vraag naar wat het minst belangrijk was. ‘Het gebouw’ bleef echter het minst scoren, want we willen vooral ‘Missionair gemeente zijn’.

Ondersteuning kleine gemeenten

De voorstellen over ‘fonds ondersteuning kleine gemeenten’ en ‘pilot interim-voorgangers’ leverden veel stof tot praten. In principe stond men wel achter dat idee, maar de vraag werd opgeworpen of de financiering voldoende was. Ter vergadering stelde men een aanvulling voor de financiering uit de algemene reserve vast, zodat meer gemeenten geholpen kunnen worden. Op de AV werd een nieuwe brochure uitgedeeld met alle vormen van ondersteuning voor de kleine gemeenten.
De ‘gespreksnotitie over fondsenwerving’ had mede als achtergrond om de Unie betaalbaar te houden. Maar uit een indicatieve peiling bleek, dat de afgevaardigden toch eerder zouden kiezen voor verhoging van de Uniecontributie, dan voor alternatieven zoals vaste bijdragen van vrienden, schenkingen vragen of fondsen werven. Men vond het wel een overweging om activiteiten meer kostendekkend te maken; daartoe moeten sommige ambities worden bijgesteld om kosten te besparen.

Verkering

In het AV-boek stond ook een tussenrapportage van de ‘Commissie Interkerkelijke Samenwerking’, die de mogelijkheden heeft geïnventariseerd voor samenwerking met andere gemeenten en organisaties. Uit de mondelinge toelichting bleek, dat de ABC-gemeenten heel positief hebben gereageerd. Hun ledenvergadering heeft direct ingestemd met een fusie. Ter vergadering werd deze onverwacht spontane reactie vergeleken met een ‘huwelijksaanzoek’. Maar onze Unie is nog niet zo ver: wij willen liever eerst een tijdje ‘verkering hebben’ om elkaar nog wat beter te leren kennen.
Verder hoorden we van de ‘Commissie Onderzoek Pensioenen’, dat de overdracht naar  PGGM goed is verlopen, maar dat de bescheiden betaling in het verleden toch de basis voor de pensioenopbouw blijft en nu niet meer gerepareerd kan worden.

Twee AV’s

Na uitwisseling van wat vragen en ideeën werd ingestemd met het voorstel om twee Algemene Vergaderingen per jaar te blijven houden, die dan doorgaans echter maar één dag zullen duren, omdat er dan meer mensen blijken te kunnen komen. Dan heeft Noordbergum dus geschiedenis geschreven met deze laatste twee-daagse AV, die we ons zullen blijven herinneren als gastvrij, gezellig en goed georganiseerd.

Bert Middelkamp

Download hier het verslag van de AV

Download hieronder de AV-stukken van voorjaar 2011

na de AV voorjaar 2011 geplaatst

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024