LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2011: Najaar

De Unie wil samen met de Alliantie van Baptisten- en Camagemeenten (ABC) een mogelijke samensmelting gaan onderzoeken. Dat is het belangrijkste besluit dat zaterdag 19 november werd genomen tijdens de Algemene Vergadering (AV) in Arnhem-Zuid. Als woensdag de Algemene Ledenvergadering van de ABC tot hetzelfde besluit komt, zal een commissie worden gevormd met vertegenwoordigers van beide kerkgenootschappen. Deze commissie zal de komende jaren nader onderzoeken of een samensmelting theologisch en organisatorisch mogelijk blijkt te zijn.

Voorafgaand aan de AV deed de Commissie Interkerkelijke Samenwerking (CIS) van de Unie een verkennend vooronderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen beide kerkgenootschappen. De commissie concludeerde daarop dat er voldoende mogelijkheden en aanknopingspunten waren om verder in gesprek te gaan over een samensmelting. Nadat een aantal afgevaardigden van de gemeenten op de AV hun zorg hadden geuit over met name organisatorische verschillen, pijnpunten uit het verleden en de autonomie van individuele gemeenten, werd het voorstel om het traject voort te zetten, met 96 tegen 13 stemmen aangenomen. Daarna spraken Jannes Hofman, voorzitter van de Unie, en Orlando Bottenbley, voorzitter van ABC en als gast aanwezig op de AV, een gebed uit.

Het voorstel van dezelfde commissie om de samenwerking met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) te intensiveren werd met algemene stemmen aangenomen. Er wordt al nauw samengewerkt in de voorgangersopleiding van beide kerkgenootschappen. Daarnaast ziet men mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld voorgangersontmoetingen, gemeentestichting, toerusting, diaconaat en zending.

Vinoth Ramachandra

De AV werd geopend met een bijdrage van Vinoth Ramachandra, een prominent Aziatisch denker, betrokken bij de Internationale studentenvereniging IFES en bij de mensenrechte beweging in Sri Lanka. Aan de hand van de geschiedenis van de Emmaüsgangers (Lucas 24) sprak hij onder meer over missionair gemeente zijn in West-Europa en ‘mission on the road’. ‘Zoals Jezus met de Emmaüsgangers onderweg was en zich mengde in hún gesprek, zo zouden wij ons ook meer in het gesprek kunnen mengen dat in de samenleving aan de gang is. Vaak willen wij mensen in onze kerken halen en hun vertellen over het evangelie, met als doel dat ze worden zoals wij. Jezus daarentegen gaat naar de mensen toe en zet hen aan het denken door vragen te stellen.’ Daarnaast riep Ramachandra op om te investeren in persoonlijke relaties, om – net zoals de Emmaüsgangers Jezus uitnodigden – mensen in je eigen huis binnen te laten. ‘In gastvrijheid kunnen we Jezus navolgen en op die manier van Hem getuigen en met mensen in gesprek komen.’

Jeugdwerk

Jongerenwerker Anita Eijkelenboom presenteerde de resultaten van een onderzoek onder jeugdwerkers binnen dertig Uniegemeenten. De behoefte aan ondersteuning vanuit de Unie ligt vooral op het gebied van training, toerusting en uitwisseling. Het taakveld jeugdwerk wordt vooral gezien als een aanspreekpunt voor doorverwijzing, advies of training voor alle vragen rondom jeugdwerk. Een voorstel dat de jeugdwerker naast promoten en ondersteunen van jeugdwerk in de gemeenten, ook gaat inzetten op het pionieren in nieuwe vormen van jeugdwerk, werd aangenomen.

 

Internationaal seminarium

Douwe Visser, Unieraadslid met de portefeuille theologische vorming, berichtte over de stand van zaken met betrekking tot het International Baptist Theological Seminary (IBTS) in Praag. Dit instituut ziet zich genoodzaakt te verhuizen en overweegt daarbij Amsterdam als nieuwe locatie. Dit zou voor het Nederlandse Baptisten Seminarium een zeer positieve ontwikkeling zijn. De enige andere overgebleven opties zijn het betrekken van een andere pand in Praag of verhuizen naar Duitsland.

Andere onderwerpen die tijdens de AV werden toegelicht waren onder meer een aantal recentelijk gehouden informatie- en uitwisselingsavonden over het onderwerp ‘vrienden van de gemeente’, de ontwikkeling van plannen om tot een reorganisatie van de Unie te komen en de stand van zaken met betrekking tot het lopende en volgende meerjarenbeleidsplan. De begroting voor 2012 werd met algemene stemmen aangenomen.

André Bijleveld

Andre BijleveldDe AV werd afgesloten met een korte workshop met de bekende (baptisten)musicus André Bijleveld. Hij studeerde met de aanwezigen een qua ritme nieuwe versie van het bekende lied ‘Groot is uw trouw o Heer’ in en liet de zaal in drie stemmen het opwekkingslied ‘Groot is Hij, allerhoogste Heer’ zingen.

Verslagen

U kunt hier het verslag van de AV downloaden

Foto's

Bekijk hier meer foto's van de AV (fotograaf: Sjoerdt de Ruijter).

Vergaderstukken

Vergaderstukken samen als .zip bestand (3 Mb)

Wilt u uitgesplitste of volledige cijfers inzien, dan kunt u die opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar aanleiding van de AV en de ledenvergadering van de ABC plaatste het Friesch Dagblad een artikel. Klik hier om naar dat artikel te gaan.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024