LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2012: Voorjaar

De Baptisten Gemeenten in Nederland stemmen in met het nieuwe beleidsplan van hun Unie en staan achter de plannen voor nationale en internationale samenwerking. Dat bleek tijdens de Algemene Vergadering van de Unie van Baptisten Gemeenten, die op zaterdag 9 juni in Delfzijl is gehouden. De vestiging van een internationaal seminarium in Amsterdam wordt toegejuicht, het onderzoek naar samensmelting met de ABC-gemeenten heeft veel steun en het doorontwikkelen van de eigen organisatie kan verder gaan.

De Algemene Vergadering van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland werd bezocht door 137 afgevaardigden en tientallen gasten. Namens de Europese Baptisten Federatie was Tony Peck uit Engeland gekomen. In de openingstoespraak riep hij op tot samenwerking met andere landen, om culturen en kennis bij elkaar te brengen tot meerdere eer en glorie van de Heer. Er werd een besluit genomen om in Amsterdam de vestiging mogelijk te maken van een internationale voorgangers-opleiding. Daarbij komt een ‘baptist house’ als ontmoetingsplek voor studenten en voor de Europese en Nederlandse kantoren. De Europese Federatie zetelt nu nog in Praag en neemt in het najaar het definitieve besluit of ze naar Amsterdam komen.

De Unie van Baptisten Gemeenten is met de Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten een onderzoek gestart naar samensmelting. De beide besturen hebben al een gezamenlijke kennismakingsbijeenkomst gehouden en werkgroepen zijn begonnen met onderzoeken over bijvoorbeeld Identiteit en Gemeentemodellen. De tussenrapportage van de stuurgroep leidde op deze Algemene Vergadering tot oproepen om zorgvuldig de tijd te nemen, rekening te houden met gevoelens in plaatselijke situaties en goed te communiceren. Hoewel er dus zeker nog aarzelingen blijken te zijn, lijkt de steun voor samensmelting toch toe te nemen omdat dit door velen als een principiële geloofsstap wordt ervaren.

De staf en het landelijk bestuur van de Unie ontwikkelen een nieuwe bestuursvorm, waarbij de organisatie integraal gaat werken en het bestuur een toezichthoudende rol krijgt. Verder werd er een nieuw beleidsplan gepresenteerd voor de periode 2013 – 2016, waarin de nadruk ligt op het missionair gemeente zijn. Dit beleidsplan werd unaniem aangenomen, waarna de aanwezigen direct werden opgeroepen voor een najaarsconferentie, waar dit beleid moet worden uitgewerkt in gemeentelijke plannen om het missionaire karakter overal uit te dragen. De vergadering werd ook bijgepraat over besteding van noodhulp, waarbij vooral naar structurele wederopbouw wordt gestreefd.

Ook jaarverslagen en financiële stukken over 2011 werden unaniem vastgesteld. Aan het slot werd nog afscheid genomen van enkele bestuursleden en zorgde Ada Hollander voor humoristische afsluiting. De organiserende Baptisten Gemeente Appingedam werd hartelijk bedankt voor de goede verzorging van deze Algemene Vergadering, die in een positieve en eensgezinde sfeer is verlopen.

Hier vindt u alle stukken van de voorjaars AV 2012:

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024