LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2013: Najaar

De agendapunten waren o.a.

 • Doorontwikkeling Unie
 • Rapportage CvB
 • FCU
 • Selectiecommissie
 • Baptist House
 • Voorstel Unie ABC-gemeenten
 • Presentatie TV
 • Feestelijke opening gebouw CBC
 • Presentatie migrantenkerken
 • Jaarplannen 2014
 • Kennismaking coach jeugdwerk
 • Presentatie MGO
 • Begroting 2014

U kunt deze stukken van de najaars AV 2013 downloaden:

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024