LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

2014: Najaar

Met een goed gevoel kijken Unieraad, afgevaardigden, andere aanwezigen en de leden van de Braziliaanse Gemeente terug op de Algemene Vergadering van 28 november jl.

De Algemene Vergadering op vrijdag 28 november was in de Herdenkingskerk in Amsterdam. We werden daar begroet door de Braziliaans-Portugese gemeente, die mede-gebruiker is van het gebouw. Zij ontvingen ons met koffie en een uitgebreid buffet van allerlei soorten cake. Verder zorgden zij voor muziek en zang, waarbij we de liederen meertalig konden zingen: Portugees en Nederlands blijken samen prachtig te klinken. Dat maakte deze AV vanaf de start al tot iets bijzonders.

Stuart Blythe verzorgde de opening en hield ons een spiegel voor over onze rol in de maatschappij. Hij woont sinds afgelopen zomer in Nederland, nu hij als rector van het IBTSc (de internationale opleiding) in Amsterdam in het Baptist House werkt. Onze cultuur en samenleving zijn voor hem nog betrekkelijk onbekend en met die vragen nam hij ons mee in een overdenking over het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Het vaststellen van de gewijzigde statuten en reglementen stond niet op zichzelf, maar vormde de afronding van een meerjarig proces van ontwikkeling van de organisatie van onze Unie. Dat is op elke AV aan de orde geweest en er zijn vele deel-besluiten genomen. Nu zijn al die delen verwerkt in statuten en reglementen en daar kon de AV helemaal achter staan. Er waren wel andere vragen en reacties over de statuten vanuit gemeenten ontvangen, maar die werden nu bewust niet aan de orde gesteld, omdat deze veranderingen uitsluitend betrekking hebben op de organisatie-ontwikkeling.

Dagvoorzitter op deze AV was Herman de Boer uit Den Haag; hij kon de verdere agendapunten ook na een of twee gespreksronden met nagenoeg unanieme instemming afronden. Bij jaarplannen, begroting en het voorstel wereldzending ging het om een stemming door de AV. Maar er waren ook peilingen over de gespreksnotitie over vriendschapsrelaties met Israël en de denkrichting van het college van beroepbaarstelling inzake ‘permanente educatie’. Bij elk onderwerp waren er wel enkele reacties met aanvullende overwegingen en vaak ook toelichtingen en suggesties. Maar alle punten werden in een positieve sfeer behandeld en afgerond.

Voor de middagpauze presenteerde Wout Huizing een nieuw boek in de Baptisticareeks over ambtstheologie. Voor de aanvang van de AV waren er ’s morgens meningen verzameld over stellingen rond het voorgangerschap en daarvan werd een impressie vertoond. Het eerste exemplaar van dit boek werd overhandig aan Hugo Heymeijer, die tientallen jaren geleden al een scriptie schreef over ambten in onze gemeenten.

Tijdens de lunch was er gelegenheid naar het Baptist House te gaan en de bibliotheek en kantoren te bekijken. Daar zijn de Unie en het seminarium nu tijdelijk gehuisvest, samen met het kantoor van de Europese Baptisten Federatie en de Internationale opleiding IBTSc. Deze kantoren zitten vlak bij de Herdenkingskerk en de meeste aanwezigen wandelden daar even naar toe. De bezichtiging leverde veel positieve reacties op over de mooie werkplekken en praktische faciliteiten, die de mensen van onze werkorganisatie daar ter beschikking staan.

Aan het begin van de middag kon de AV kennismaken met Richard Santinge, de nieuwe voorzitter van de ABC gemeenten. Hij vertelde over de veranderingen in het bestuur van de ABC en zijn visie op de ontwikkelingen in gemeenten en gemeenschap. De gesprekken over een tweede fase tussen Unie en ABC zijn even opgeschort, maar die extra tijd brengt ook de nodige rust. Richard Santinge ging openhartig in op vragen vanuit de AV, zoals de gang van zaken binnen de ABC en de bijzondere plaats van CAMA gemeenten. Het is ook zijn overtuiging om heikele onderwerpen – zoals geloofsbelijdenis - niet vooruit te schuiven, maar eerlijk en helder te benoemen.

Deze AV kende ook ’s middags een vlot verloop, zodat rond vier uur de vergadering al kon worden afgesloten. Er waren woorden van dank en bloemen voor de dagvoorzitter en voor de Braziliaanse gemeente, die ons ook niet met lege handen liet gaan: er stonden nog volop dranken en versnaperingen klaar voor onze terugreis. De volgende AV wordt op 30 mei 2015 in Sneek gehouden, waarover bij de afsluiting van deze AV al een uitnodigende presentatie werd getoond.

- Door Bert Middelkamp

Downloads

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024