LET OP: De informatie op deze website is mogelijk verouderd. Onze nieuwe website is te vinden op unie-abc.nl

Kringen diensten pastoraat

Diensten, kringen en pastoraat vormen in veel gemeenten de kern van gemeente-zijn. Daar ontmoeten we elkaar. Tegelijk leven er veel vragen over diensten, pastoraat en  kringen. Hoe geven we vorm aan de dienst? Welke liederen zingen we? Hoe kunnen we in preken aansluiten bij het leven van alledag? Wat als de samenwerking tussen alle betrokkenen bij diensten niet lekker loopt? Help ons kringenwerk loopt terug? Wat willen we eigenlijk met de kringen? Hoe trainen we ons bezoekersteam?

Graag gaan we met u in gesprek over diensten, pastoraat en kringen, we kunnen hierbij advies geven en toerusting in uw gemeente of regio aanbieden. Neem contact met ons op voor een gesprek. We hebben een aantal trainingen in huis die gegeven worden door ervaren trainers uit diverse gemeenten. De globale opzet van de trainingen kunt u hieronder lezen. We kunnen de trainingen ook in een andere vorm geven: bijvoorbeeld op een dag of een deel van een training in workshopvorm.

Micha Cursus site 1024x711De Unie is verbonden aan Micha Nederland, een organisatie die zich inzet voor recht en gerechtigheid. De Michacursus is een mooi middel om het gesprek over dit thema aan te wakkeren. Hier leest u meer.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024