Een veelkleurige Unie

Hoewel migratie van alle tijden is, zien we in de afgelopen decennia een grotere toestroom van verschillende migrantengroepen naar ons land komen. De redenen hiervoor zijn divers, zoals bijv. open grenzen binnen Europa, arbeidsmigratie, vluchtelingen of internationale studenten. Een groot deel van deze migranten heeft een christelijke achtergrond, en zijn soms ook ‘Baptist’. Het is een ontwikkeling waar we ook als Unie mee te maken hebben. We zien dit als een mogelijkheid en gift.

Als Unie hebben we contacten met ongeveer 15 migrantengroepen en internationale kerken. Twee daarvan, beide Ghanese gemeenten in de Bijlmer, zijn lid. Enkele andere overwegen lidmaatschap. Voor nog weer andere groepen geldt dat op dit moment er vooral een vriendschappelijke relatie is. Veel van de migrantengroepen zijn etnische groepen, die kerkdiensten houden in hun eigen taal. Als Unie hopen we dat er naast de eigen diensten ook contacten ontstaan met autochtone gemeenten. We geloven dat we elkaar nodig hebben. Op enkele plekken zien we daar mooie voorbeelden van ontstaan.
Twee keer per jaar organiseert de Unie bijeenkomsten voor leiders van migrantengemeenten en betrokkenen vanuit autochtone gemeenten, rondom een specifiek thema. We doen dit onder het thema ‘Veelkleurigheid vieren, zoeken naar eenheid’. Als je interesse hebt kun je je opgeven voor de mailinglist door je aan te melden bij Hans Riphagen. Voor toerusting van migrantengemeenten willen we zoveel mogelijk interkerkelijk samenwerken. We werken daarin samen met de koepelorganisatie voor migrantengemeenten SKIN (Samen Kerk in Nederland).

Op de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2014, heeft de Uniegemeenschap een intentieverklaring aangenomen, waarin ze uitspreekt gastvrij te willen zijn naar de nieuwe Baptistengroepen die in Nederland ontstaan. Lees hier de intentieverklaring.

Een bijzondere relatie is er tussen de Unie en de International Baptist Convention, die vier internationale kerken in Nederland heeft.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024