Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Op verschillende manieren is de Unie betrokken op de wereld om ons heen. Een aantal Uniegemeenten zendt eigen zendelingen uit, vaak in samenwerking met een zendingsorganisatie. Ook werken we met partnerorganisaties, vaak met een Baptistensignatuur samen in zendingsprojecten en noodhulp. Op deze website laten we u iets zien over wat wereldzending bij de Unie inhoudt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Riphagen, verantwoordelijke voor zending en diaconaat.

Beleidsplannen:

Train een voorganger

Hier komt informatie over project 'train een voorganger' - zie ook het bijbehorende project

Meer informatie: Hans Riphagen, 06-33186651, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendschap met Baptisten in Sierra Leone

Sinds vele decennia is er een warme verbondenheid tussen Baptisten in Nederland en Baptisten in Sierra Leone. Tot 2015 gaven zendelingen, waaronder onze laatste Uniezendelingen Hans en Aisha Oosterloo, daar een duidelijk gezicht aan. In 2016 is besloten de vriendschapsband met de Baptisten Conventie van Sierra Leone (BCSL) opnieuw te bevestigen, maar zonder dat er een Nederlandse zendeling actief is. Het is nu een band tussen Unie en Unie, waarbij we zoeken naar het betrekken van gemeenten in een gezamenlijk proces, waarin we geloven dat we elkaar nodig hebben en veel van elkaar kunnen leren.

Bijdrage Unie aan jongerenreizen

Er is een beperkt fonds beschikbaar voor jongerenreizen die vanuit een Baptistengemeente worden georganiseerd. Op de Algemene Vergadering van 29 april 2016 is een voorstel in deze lijn aangenomen. Als het leeg is, zal dat op de website vermeld worden, en kunnen nieuwe aanvragen niet meer worden behandeld. Aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wereldkaart gemeentezendelingen

Als u op deze link klikt komt u op een wereldkaart waar Zendelingeneen groot aantal zendelingen uit Uniegemeenten op staan. Deze kaart is niet compleet, maar proberen we wel zo goed als mogelijk up-to-date te houden. Mist u bepaalde zendelingen uit uw gemeente bepaalde zendelingen? neemt u dan gerust even contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (NB: Enkele zendelingen staan niet genoemd, hebben een fictieve naam of een fictieve locatie vanwege veiligheidsredenen)

Uitzending

Binnen de Unie zijn er vanuit gemeenten zo’n 80 mensen uitgezonden om op allerlei manieren te dienen in Gods koninkrijk. Sommigen doen dat over de grens, anderen binnen Nederland; soms is het betaald werk, maar in de meeste gevallen is men afhankelijk van giften; vaak gaat men met een zendingsorganisatie, soms zonder. Deze mensen vormen een brug naar andere culturen en zijn voor onze Nederlandse gemeenten een raam naar de wereld. De uitzending van mensen zien we als een belangrijk onderdeel van het brede begrip ‘zending’.
Bij een uitzending komt veel kijken; zowel voor een zendingswerker zelf, als ook voor een aantal betrokkenen. Op deze website helpen we je, met een aantal tips en ideeën, een richting te vinden om van een uitzending ook een succes te maken.

Oost-Europa Hulp en Zending

Binnen de Unie zijn een aantal gemeenten, stichtingen, individuen en werkgroepen bezig met Oost-Europa hulp en zending. De Unie wil een licht netwerk bieden voor alle betrokkenen, om te verbinden, kennis te delen en elkaar te bemoedigen. Op 17 september vond een eerste netwerkbijeenkomst plaats in Apeldoorn. Een nieuwe ontmoeting staat gepland op 19 mei 2016 in Kampen.

Zendings- en missionaire projecten

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hier meer informatie vinden over de verschillende projecten.

Ondersteuning zendingswerkers

Bij het uitzenden van zendelingen komen allerlei zaken kijken: roeping, missie, financiën, een thuisfrontcommissie, de steun van de gemeente, enz. Hoewel de Unie zelf geen zendelingen meer uitzendt, wil ze wel plaatselijke gemeentes ondersteunen, met name door advies en het leggen van verbindingen.

Noodhulp

Via het noodfonds van de Unie bieden we noodhulp daar waar zich rampen voltrekken. Bij grote rampen brengt de Uniegemeenschap vaak grote bedragen bij elkaar. Ook bij betrekkelijk kleine rampen, die minder aandacht in de media krijgen, kunnen we soms hulp bieden. Noodhulp via het noodfonds betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptistengemeenten. Daar waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen Baptisten zijn of omdat ze geen mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties, als Tear. We hopen zo aan gemeenten mogelijkheden te geven om solidair te zijn met mensen in nood, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Syrië, de orkaan Haiyan op de Filipijnen en de terugkerende hongersnoden in de Sahel regio.

Uniezendelingen Hans en Aisha Oosterloo

Dit jaar nemen Hans-Willem en Aisha Oosterloo afscheid als zendelingen van de Unie. Sinds 1982 woont Hans Oosterloo in Sierra Leone is (en in 1987 met Aisha trouwde). Zij zijn uitgezonden door de EBMI (European Baptist Mission International, zie ook www.ebm-masa.org), om daar het werk van de Sierra Leonese Baptisten Conventie (BCSL) te ondersteunen. Jaarlijks ondersteunt de Unie een aantal projecten van de BCSL en Hans en Aisha (zie onder projecten). Zij gaan na ruim 30 jaar zendingswerk met pensioen en blijven in Sierra Leone wonen. In april komen ze voor een laatste verlof naar Nederland.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024