Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Projecten

...die het verschil maken...

Projecten 2018

[Aan deze site wordt momenteel gewerkt, voor projecten 2017 klik hier]

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hieronder meer informatie vinden over de verschillende projecten. Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project. Meer weten over nalaten/schenken aan zending, klik hier. Download hier: 

Turkije - Gemeentestichting Ordu

Turkije - Gemeentestichting Ordu

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘klein Azië’, het huidige Turkije. We lezen daar over de vroeg- christelijke gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra, die ontstonden door de zendingsreizen van de apostel Paulus. Maar daar waar het christendom ontsprong, is er nu weinig meer van te zien. Van de 80 miljoen inwoners in Turkije is slechts zo’n 0,2% christen. In de laatste tien jaar zien we echter een bijzondere beweging, waarin er enkele (inheems) Turkse evangelische gemeenten zijn begonnen.

Read more

Gemeentestichting Geitenkamp

Gemeentestichting Geitenkamp

Dirk Jan en Vera Riphagen wonen samen met hun zoontjes Boaz en Guido in de wijk de Geitenkamp in Arnhem-Noord. Het echtpaar zet zich daar sinds 2014 voor de wijk in en heeft als doel om een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de buurt te vormen. Het gaat daarbij om mensen die vaak geen enkele binding meer met de kerk hebben, en bovendien om een wijk die veelal bekend staat om de problemen die er zijn.

Read more

Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

De huidige crisis in Syrië duurt nu al zeven jaar. Talloze mensen hebben hun woonplaats en land moeten ontvluchten vanwege de oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd hebben gemist en zware trauma’s moeten verwerken. In Libanon zijn op dit moment naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen, van wie bijna de helft kinderen. Op drie plaatsen in het grensgebied met Syrië zetten lokale kerken zich in voor de opvang van kinderen in zogenaamde ‘kindvriendelijke plaatsen’: plekken waar wekelijks 200 kinderen kunnen spelen, groeien en de zorg van oorlog mogen vergeten. Plekken die veilig zijn!

Read more

Brug van Hoop in India

Brug van Hoop in India

Grijze staar of cataract is een groot probleem in India. Deze ziekte is wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid, en blindheid leidt in veel gevallen tot armoede. In India lijden vooral de allerarmsten, de Dalits, hieronder. In de plaats Gotlam in de provincie Andra Pradesh, zet een lokale kerk zich in voor deze bevolkingsgroep. Er zijn in de afgelopen 25 jaar al diverse projecten ontstaan, zoals een kindertehuis, een school voor beroepsopleiding en een kliniek.

Read more

Sierra Leone - Train een voorganger

Sierra Leone - Train een voorganger

Binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone is men er razend enthousiast over…. CCMP (Church en Community Mobilisation Process) – een methode om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun eigen kerk en gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen.

Read more

Vrouwenwerk

Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.

Eerdere projecten

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

 

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2017 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024