Dutch Bulgarian Chinese (Simplified) Czech English Estonian French German Italian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Unie van Baptistengemeenten in Nederland

Projecten

...die het verschil maken...

Projecten 2018

Elk jaar worden er een aantal projecten uitgekozen die u kunt ondersteunen, individueel en als gemeente. Het betreft goede projecten die vanuit onze partners worden aangedragen, of, zoals hieronder bij Rotterdam, uit ons midden zelf komen. U kunt hieronder meer informatie vinden over de verschillende projecten. Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project. Meer weten over nalaten/schenken aan zending, klik hier

Breuken en Bruggen

Breuken en Bruggen

Het Baptisten Seminarium is al enkele jaren betrokken bij het project Breuken en Bruggen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dat biedt een studiebeurs aan theologiestudenten uit ontwikkelingslanden waarmee ze drie maanden in Nederland kunnen studeren.

Read more

Kameroen - Artsenopleiding Zidim Ziekenhuis

Kameroen - Artsenopleiding Zidim Ziekenhuis

De bevolking van Noord-Kameroen bestaat voor 95% uit landbouwers en veehouders. Zij hebben een schamel inkomen hebben. Gevolg is dat velen in het geval van ziekte laat op zoek gaan naar medische hulp, waardoor die hulp veelal te laat komt. 

Read more

Turkije - Gemeentestichting algemeen

Turkije - Gemeentestichting algemeen

Turkije behoort tot de landen met het laagste percentage christenen: naar schatting 0,2% van de 80 miljoen inwoners is christen. En dat, terwijl Turkije – ‘klein Azië’ – dankzij de zendingsreizen van de apostel Paulus een van de landen was waar de gemeente van Jezus Christus als eerste ontsprong. 

Read more

Sierra Leone - Theologische opleiding

Sierra Leone - Theologische opleiding

Goed opgeleide voorgangers zijn een noodzaak voor elk kerkgenootschap. Dat besef leeft ook bij de Baptisten Conventie in Sierra Leone (BCSL). Voorgangers zijn vaak niet alleen theologen, maar ook leraren, counselors, ontwikkelingswerkers en bemiddelaars in conflicten. 

Read more

Turkije - Gemeentestichting Ordu

Turkije - Gemeentestichting Ordu

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in ‘klein Azië’, het huidige Turkije. We lezen daar over de vroeg- christelijke gemeenten in Efeze, Filadelfia, Kollosse, Iconium en Lystra, die ontstonden door de zendingsreizen van de apostel Paulus. 

Read more

Gemeentestichting Geitenkamp

Gemeentestichting Geitenkamp

Dirk Jan en Vera Riphagen wonen samen met hun zoontjes Boaz en Guido in de wijk de Geitenkamp in Arnhem-Noord. Het echtpaar zet zich daar sinds 2014 voor de wijk in en heeft als doel om een kleine christelijke gemeenschap van mensen uit de buurt te vormen. 

Read more

Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

Syrië - Kindvriendelijke plaatsen

De huidige crisis in Syrië duurt nu al zeven jaar. Talloze mensen hebben hun woonplaats en land moeten ontvluchten vanwege de oorlog. Voor kinderen betekent dit onder meer dat ze geen gewone kindertijd kunnen beleven, dat ze jaren van hun schooltijd hebben gemist en zware trauma’s moeten verwerken.

Read more

Sierra Leone - Vrouwenwerk

Sierra Leone - Vrouwenwerk

Jarenlang is er vanuit het Nederlandse vrouwenwerk gegeven voor het werk van Aisha Oosterloo in Sierra Leone. Ondanks dat Hans en zij eind 2015 met pensioen gingen, willen we het vrouwenwerk van de Baptisten Conventie van Sierra Leone blijven ondersteunen.

Read more

India - Voedselzekerheid voor Dalit-vrouwen

India - Voedselzekerheid voor Dalit-vrouwen

In de provincie Vuyyuru in India zijn de arme Dalit-boeren afhankelijk geraakt van zaad- en kunstmestleveranciers, die steeds hogere prijzen kunnen vragen. In het christelijke Bethelziekenhuis zag men de gevolgen: 42% van de kinderen leidt aan ondervoeding.

Read more

Brug van Hoop in India

Brug van Hoop in India

Grijze staar of cataract is een groot probleem in India. Deze ziekte is wereldwijd de grootste oorzaak van blindheid, en blindheid leidt in veel gevallen tot armoede. In India lijden vooral de allerarmsten, de Dalits, hieronder. In de plaats Gotlam in de provincie Andra Pradesh, zet een lokale kerk zich in voor deze bevolkingsgroep. 

Read more

Vrouwenwerk projecten

Vrouwenwerk projecten

Elk jaar wordt er vanuit het vrouwenwerk aandacht besteed aan een aantal projecten, die een relatie hebben met en ten goede komen aan vrouwen. De relatie met de Europese en Wereldwijde vrouwenverbanden is daarin belangrijk, o.a. via de Baptisten Wereld Vrouwen Gebedsdag en de projecten van de EBVU. Vanaf 2013 wordt de coördinatie van deze projecten gedaan vanuit het Uniebureau. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de contactpersoon voor het vrouwenwerk en de EBVU.

Read more

Sierra Leone - Train een voorganger

Sierra Leone - Train een voorganger

Binnen de Baptisten Conventie van Sierra Leone is men er razend enthousiast over…. CCMP (Church en Community Mobilisation Process) – een methode om kerkleiders te trainen in het opzetten van een proces in hun eigen kerk en gemeenschap om samen de schouders te zetten onder maatschappelijke problemen.

Read more

Vrouwenwerk

Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.Klik hier voor de ondersteuning van diverse projecten door het vrouwenwerk van de Unie.

Eerdere projecten

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

 

Zendings- en missionaire projecten van de Unie

Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Een volledig overzicht van alle projecten over 2018 vindt u hier.

Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL14TRIO0391015613, t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de omschrijving van het project.

Elke maand zullen we één van de projecten uit deze folder extra aandacht geven. Gemeenten die collecteren voor de projecten van de Unie kunnen daarvoor eenvoudig het collecterooster gebruiken. Elke maand vermelden we in de nieuwsbrief van de Unie en op de website extra informatie over het project van die maand. Uiteraard staat het u ook vrij om op een ander moment van het jaar voor een project te collecteren en aandacht te vragen.

Snel bellen:

Dienstencentrum: 020-2103023
Seminarium: 020-2103024